Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Синдикатът на българските учители инициира национален форум, с фокус върху развитието на професионалното образование и обучение у нас„Професионалното образование – втори шанс за отпадналите и преждевременно напусналите образователната система“ бе темата, на организирания от Синдиката на българските учители в партньорство с фондация „Конрад Аденауер“ национален форум.

Той се проведе на 4 ноември 2020 г. в столичния хотел Hyatt и постави фокус върху актуалните аспекти и възможностите, които предоставя професионалното образование и обучение (ПОО) за развитие и усъвършенстване на компенсаторните политики за образование и обучение на отпадналите от образователната система и ученето на възрастни в контекста на динамиката на обществено-икономическите процеси у нас и в света, и изискванията и потребностите на пазара на труда.

Във Форума открит от д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ взеха участие Торстен Гайслер – ръководител на фондация „Конрад Аденауер“ – София, Деница Сачева – министър на труда и социалната политика, инж. Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, Димитър Асенов – директор на НЦПКПС към МОН, началници на РУО от София-град, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Враца, Юлия Симеонова – национален секретар и мениджър проекти в КНСБ, директори на водещи професионални гимназии и столични училища, председатели на ОбКС на СБУ и областни координатори на СБУ от Пловдив и Силистра, представители на работодателски организации, сред които Мариана Печеян – управител на „ВСК Кентавър“, представители на неправителствени организации, медии и др.

В хода на форума, който се проведе при спазване на всички противоепидемиологични мерки у нас, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева направи въведение по темата като очерта основни аспекти в развитието на ПОО. Отчете неговата значима роля за връщането на преждевременно напусналите и отпадналите от образователната система, и за възрастните обучаеми като възможност за пълноценната им реализация на пазара на труда. Говори за трансформацията на икономическите сектори у нас и осъществяването на „зелената сделка“ през призмата на професионалното и дуалното образование у нас и др. Направи редица предложения, свързани с кариерното ориентиране на учениците и бъдещото им професионално израстване и очерта мерки за по-ефективно и по-целесъобразно финансиране на ПОО у нас.

Възможността за подкрепа в инициативи на СБУ по актуални и наболели въпроси, каквито са усъвършенстването на политиките за развитие на ПОО у нас като втори шанс за млади и възрастни обучаеми за личностна и професионална реализация, изрази в своето приветствие Торстен Гайслер – ръководител на фондация „Конрад Аденауер“ – София. Той представи акценти на ПОО в международен план и компенсаторната му роля за бъдещето на голям процент от съвременното младо поколение в Европа.

Инж. Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката направи анализ на състоянието на ПОО, включително и дуалното образование у нас и представи основните тенденции и перспективите за тяхното бъдещо развитие в периода до 2030 г.

Върху значимата връзка между политиките за професионално образование и обучение и техните социални измерения бе фокусирано изложението на Деница Сачева – министър на труда и социалната политика. Тя представи картината на бъдещето на пазара на труда и новите професии.

Добри практики от дуалното обучение презентира пред участниците Мая Гешева – директор на Националната финансово-стопанска гимназия.

В рамките на дискусията бяха обсъдени още акценти и предизвикателствата пред професионалното образование, свързани с актуализиране на нормативни и стратегически документи, осигуряване на възможности за активното включване на всички заинтересовани страни, оптимизиране на системата за мониторинг на качеството и отчетността в системата на ПОО и др.

Като резултат от реализирането на националния форум и след представени становища, препоръки и предложения за оптимизиране на планирането, управлението и изпълнението на дейностите за развитие на професионалното образование и обучение у нас ще бъдат очертани бъдещите политики за развитие на сектора в краткосрочен и дългосрочен план.

Повече за значимото събитие на СБУ четете в бр. № 35 на в. „Учителско дело“

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©