Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе отличена със „Златен ключ“ за цялостен принос в развитието на сектора за учене на възрастни у нас
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе удостоена с връчената за първи път голяма награда за цялостен принос „Златен ключ“ за развитие на сектора за учене на възрастни, в потвърждение на значимата и отговорна роля и подкрепата на Синдиката на българските учители като ефективен партньор за развитието на ученето през целия живот в нашата страна. Освен най-високия приз, с който бе удостоена д.ик.н. Янка Такева на тържествена церемония, част от провелото се от 7 до 9 октомври 2020 г. шесто издание на годишния форум „Национални дни за учене на възрастни“ в гр. Габрово, бяха връчени и отличия на личности и организации с принос в развитието на сектора за учене на възрастни в няколко категории: Социален партньор, Медии, Ръководител на институция, Обучаваща институция, Неправителствена организация и Най-активен областен координатор и др.

Събитието бе организирано от Министерството на образованието и науката и от екипа на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ с ръководител и национален координатор за учене на възрастни Валентина Дейкова, с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, в партньорство с Областна администрация Габрово, РУО на МОН – Габрово, и с активното съдействие на Община Габрово.

Ежегодно организирано в различни областни центрове, тазгодишното издание на националните дни за учене на възрастни бе открито на 7 октомври на площад „Възраждане“ в град Габрово от инж. Таня Михайлова, зам.- министър на образованието и науката, и се проведе с участието на близо 300 представители на местната власт, бизнес средите, работодателските, синдикалните и неправителствените организации, началници на РУО от цялата страна, образователни експерти, директори и учители от професионални гимназии и обучителни центрове.

Мащабната национална инициатива е част от общоевропейските усилия за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, както и за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година.

Дните имат за цел да насочат, мотивират и насърчат повече български граждани да се включват в дейности за учене през целия живот. Както и да популяризират възможности за осъществяване на различни учебни инициативи както чрез присъствено обучение, така и чрез обучение в електронна среда от разстояние.

Изданието включва още провеждане на работни ателиета за обмен на добри практики, изложение на институции за образование и обучение на възрастни, информационен ден за Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), разнообразни по формат работни срещи и др.

Известен като градът на знанието и просветата, където благодетелите Васил Априлов и Николай Палаузов създават през далечната 1835 г. първото новосветско училище, Габрово в продължение на 3 дни се превърна и в център за учене през целия живот, а реализирания национален форум постави на фокус приоритети, успехи и постижения и очерта бъдещите предизвикателства и перспективи за развитие на сектора за учене през целия живот.

Повече за значимото национално събитие четете в брой № 31 на в. „Учителско дело“.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©