Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Увеличава се броят на студентите по медицина, педагогика и технически науки съобразно потребностите на пазара на труда


Увеличава се броят на студентите по медицина, педагогика и технически науки съобразно потребностите на пазара на труда

10 Май 2014

През учебната 2014/2015 г. в държавните висши училища ще може да бъдат приети нови 58 515 студенти, а в частните – 15 219, реши правителството на днешното си заседание. Утвърденият прием на докторанти е 2015 за държавните ВУЗ-ове, 69 – за частните, и 339 – за научните организации.

Утвърденият брой на приеманите за обучение на студенти и докторанти се основава на принципа за широк достъп до висше образование – достигане на равнище от 36% завършили висше образование на възраст между 30 и 34 г. през 2020 г. Това ще способства и за създаването на по-широки възможности за обучение във висшите училища в рамките на концепцията за учене през целия живот.

Проучени са и са отразени потребностите на пазара на труда и нуждите от специалисти с конкретен профил. Увеличава се планираният прием по приоритетни за обществото области като педагогически науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, здравеопазване и спорт. По заявка на Министерството на здравеопазването целенасочено е увеличен приемът за обучение по специалностите „Медицинска сестра” със 129 места и „Рентгенов лаборант” с 16 места. За първи път се дава възможност на български висши училища да обучават студенти по специалностите „Парамедик” (82 места за професионални бакалаври) и „Лекарски асистент” (60 места за бакалаври).

Решението на кабинета за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации в България през учебната 2014/2015 г. е съобразен с изискванията на Закона за висшето образование за обучение по акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация професионални направления и докторски програми при спазване капацитета на висшите училища. Поради отрицателна оценка на Агенцията, в решението не е включен Европейският политехнически университет – Перник.

С приетия от Министерския съвет документ се утвърждава и броят на приеманите за обучение студенти и докторанти – българи, живеещи извън страната, както и граждани на Република Македония.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©