Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Вдъхновяващо събитие на СБУ, посветено на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Пламен Димитров, президент на КНСБ връчиха на тържествена церемония наградите на отличените в Седмия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците”, организиран от Синдиката на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката.

От 26 до 31 август 2020 г. при спазване на всички епидемилогични изисквания, свързани с пандемията от Ковид-19, в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ за седма поредна година се проведе форум, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Той е организиран от Синдиката на българските учители с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Семинарът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема: „Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“.

В семинара участваха над 200 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от центровете за подкрепа на личностното развитие, директори и др. Те имаха възможността да обобщят и мултиплицират добрия педагогически опит, да изразят лична позиция и да предложат авторски решения на поставените проблеми във връзка с един от най-важните световни проблеми на нашето време – промените в климата и устойчивото развитие, както и възпитанието на младото поколение в ценностите на екологичната отговорност и социална ангажираност.

Номинираните на призови места в отделните категории на конкурса представиха публично своите разработки. Журито, което тази година оцени участниците в Конкурса: председател: проф. д-р Нели Бояджиева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и членове: Величка Николова, директор на 144. СУ „Народни будители“, гр. София, и Таня Леонидова, дългогодишен редактор във в. „Учителско дело“, част от организационния екип на конкурса в предишните му шест издания.

Участниците в семинара дискутираха политиките на СБУ в подкрепа на Екологичното образование и възпитание в образователните институции, участваха в творчески работилници.

Сред гостите на вдъхновяващото събитието бяха още: инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, Албена Михайлова, главен секретар на МОН, Благовеста Борчева, държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН, Татяна Досева, директор на НДД, Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование“ в Община Варна, Венцеслава Генова, началник на РУО на МОН – Варна, Георги Маринов - началник на РУО на МОН – Габрово, проф. Димитър Веселинов, директор на ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски”, проф. Росица Пенкова и др.

Ръководството на Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“, с изпълнителен директор Николай Недялков осигури отлични условия, съобразно всички епидемилогични изисквания, свързани с пандемията от Ковид-19, за да се състои събитието.Подробности за форума очаквайте в брой 26 от 14 септември 2020 г. на вестник „Учителско дело“.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©