Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Обучения по Дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.


В периода 15 – 19 август 2020г. Синдикатът на българските учители провежда в гр. Хисаря две обучения по Дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., с колеги от област Смолян. Д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ приветства колегите, включили се в двете обучения на теми „Приобщаващо образование“ – с лектор проф. Дора Левтерова и „Дигитализацията на образованието – новите информационни и комуникационни технологии в училище“ – с лектор доц. Надежда Калоянова.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©