Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

"Книга с детски мъдрости (на деца от столична детска градина). Насърчаване на взаимодействието между родители и учители" по направление "Активни публики" на Столична програма "Култура" - 2020


Интервю с директора на ДГ № 113 „Преспа“ относно проекта за детска книга

Г-жо Филчева, какво е за Вас Детска градина № 113 „Преспа“?

Основна част от моя живот – част от дома ми, част от семейството ми, част от сърцето ми!

Какви са предимствата и какви са дефицитите на директорския пост за Вас като учител?

Като учител бях при децата, усещах ги, живеех с техните емоции. Общуването с деца е изключителна привилегия, която изисква отдаденост и много любов. Директорският пост не ми е бил самоцел. Той дойде като естествено продължение на професионалното ми развитите в момент, когато детската градина имаше нужда от мен. Осъзнах на по-късен етап огромната отговорност, която поех на плещите си. Всекидневните ми ангажименти са свързани с административна работа, мениджмънт, финансови операции, координационна дейност с различни институции… и още много други неща. За съжаление, ми остава все по-малко време за физически контакт с децата, а това ми липсва и затова при всеки празник в детската градина използвам възможността да бъда сред тях.

Кой е водещият принцип във визията Ви като директор на Детска градина „Преспа“?

Да бъдеш истински е по важно от това да бъдеш прав!

Кои са основните цели в програмата Ви като директор за Детска градина „Преспа“ в краткосрочен и в дългосрочен план?

Ефективна управленска дейност, изграждане на стабилни партньорства, осигуряване на равен достъп до качествено образование. В дългосрочен план – щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност.

С какво ви впечатли и защо подкрепихте проектното предложение на родител от Вашата детска градина за създаване на книга с детски мъдрости?

Тези „мъдрости“ ни съпътстват през целия педагогически стаж. Всекидневно ги чуваме, децата спонтанно споделят мислите си, избухват, изригват. Записвали сме, споделяли сме помежду си, но никога не ни е хрумвало с какъв ценен материал боравим. И когато една майка дойде и сподели идеята си, изведнъж ми се разкри мащабът на цялото начинание. И когато тази майка се оказа и изключителен филолог и преподавател, нямаше нужда да бъда убеждавана. Впечатли ме доверието и желанието за диалог и взаимност. Това е едно изключително ценно общуване, което би могло да прерасне в „учебник“ за родители и учители. Та ние сме тези, които се грижим заедно за нашите деца! Синтезът на детската мъдрост, нейната чистота и неизкривена истина ни показват посоката, по която вървим. Нашият свят отеква през детските мисли и ако ние имаме очи да го видим и уши да го чуем, този свят би станал едно по-добро място за всички ни.

Каква, според Вас, е ползата на Детска градина „Преспа“ от реализирането на този проект в направление „Активни публики“ на Столична програма „Култура“?

Като общинска, Детска градина № 113 „Преспа“ е част от Столична община и чрез реализирането на този проект ние ще бъдем част от културния живот на Столицата с фокус върху обществено значими теми и проблеми, пречупени през призмата на детското око. Ще бъдем модерни, разпознаваеми и актуални!

Коя е най-интересната част за Вас от подготовката на тази детска книга?

Събирането на самите „мъдрости“ – мога да ги препрочитам до безкрай и веки път ги преоткривам.

Какво Ви разсмива у децата?

Желанието им да подражават на големите. Самочувствието, с което го правят. Съпротивата, с която оборват съмнението на възрастните.

Спомняте ли си своя „крилата“ фраза от детството и какво гласи тя?

Винаги съм обичала да консумирам месо. На въпрос от майка ми „Какво искаш за ядене?“ моят отговор е бил: „Приготви ми нещо мъничко за ядене, като пържола“.

Каква, според Вас, ще е ползата от подобно издание на българския книжен пазар?

Нямам много наблюдения върху книжния пазар, но при всички случаи издание като това ще намери своята ниша и ще се търси заради своята уникалност.

Как, според Вас, ще погледне педагогическата колегия от предучилищното образование на продукта от този проект?

Надявам се – с интерес и професионално!

Възможно ли е да продължите издаването на подобни книжки във Вашата детска градина?

Би могло да следва продължение от всеки випуск, за да проследяваме как се променят децата, техните изразни средства, реч и поглед към света! Споменът за безоблачното детство е най-доброто наследство, което можем да оставим!

Извлякохте ли за себе си някаква мъдрост от създаването на тази книга с детски мъдрости и каква?

Всичко казано простичко е гениално!

ИЗТОЧНИК:

- https://dg113-prespa.eu/interview-m-filcheva/

Интервю с директора на ДГ № 113 „Преспа“ относно проекта за детска книга

Проект "Книга с детски мъдрости (на деца от столична детска градина). Насърчаване на взаимодействието между родители и учители" по направление "Активни публики" на Столична програма "Култура" - 2020____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©