Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
На 25 юни 2020 г. по искане на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, МОН инициира онлайн среща с началниците на Регионални управления на образованието по повод на неработещите детски градини от областите: Силистра, Велико Търново, Плевен, Пазарджик, Ловеч, Шумен. Благоевград и др.

След активна дискусия бяха взети две решения:

1. Началниците на РУО да съдействат пред общинските администрации и да подпомогнат председателите на ОбКС на СБУ и на останалите социални партньори за подписване на споразумение във връзка с последиците от обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г. и ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г.) и на основание чл. 156а от Кодекса на труда, размерът на удължения платен годишен отпуск по чл. 155 ал. 5 от Кодекса на труда и чл. 29, ал. 3 от КТД от 27.06.2018 г. за педагогически специалисти в образователните институции (включително и педагозите в яслените групи в детските градини), членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, за 2020 г. да бъде увеличен с 10 работни дни над договорения размер по чл. 29, ал. 3 от КТД.

2. Общинските администрации периодично да осигуряват на работниците и служителите, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, безплатни медицински прегледи на млечната жлеза за жените и на простата за мъжете. Медицинските заведения, в които ще се осъществят прегледите, се определят от съответните общински администрации.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева настоя споразуменията да бъдат подписани като частична компенсация на удължения работен ден по време на епидемичната ситуация у нас в резултат на пандемията от COVID-19.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©