Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Екипът на МОН представи резултатите от ДЗИ - 2020


Съизмерими и с по-висок среден брой точки са резултатите от държавните зрелостни изпити спрямо предходните години, отчетоха от екипа на МОН по време на провелата се на 18 юни 2020 г. пресконференция с участието на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката и инж. Таня Михайлова, зам.-министър в образователното министерство.В хода на събитието бе отчетена добрата организация по провеждането на ДЗИ, безопасните условия на работа, постигнати и благодарение на направените от страна на Синдиката на българските учители предложения и препоръки относно ограничаването на броя квестори и ученици, както и изключването на педагогически специалисти от рискови групи при изпълнение на дейности, свързани с провеждането на ДЗИ.

Бяха презентирани основни тенденции, свързани с постигнатите резултати на проведените за първи път в епидемична обстановка ДЗИ у нас. Стана ясно, че средната оценка на ДЗИ по БЕЛ е добър 4.20, а на втория задължителен ДЗИ е много добър 4.84. Изборът на предмет за втория ДЗИ от страна на зрелостниците както следва тази година е: английски език, биология и здравно образование, география и история, предмети от философския цикъл и др. Дванадесетокласните избрали да се явят на ДЗИ по желание са 609.

С близо 5,5 т. са по-високи средните резултати по 9 от 14 предмета и с 1,5-2 т. по-ниски по 4, в сравнение с миналогодишните. По-високи са резултатите по български език и литература, история и цивилизация, физика и астрономия, география и икономика, биология и здравно образование и по чужди езици - немски, английски, руски и италиански.

От образователното министерство отчетоха ръст на броя отлични оценки на ДЗИ по БЕЛ - 6283, в сравнение с 5062 за миналата година, и 9836 отлични оценки на 2-я ДЗИ, в сравнение с миналогодишните 6677. Положителни тенденции се забелязват и в броя на зрелостниците с три и две пълни шестици, съответно 7 и 73, както и на тези с две отлични оценки - 4525, в сравнение с 3065 през миналата година. Намалял е броят на зрелостници с две слаби оценки – 747, спрямо 973 през 2019 г.

Няма значими промени в образователните резултати по региони - запазват се миналогодишните. Класацията се води от София-град, Смолян, Варна, Пловдив, Габрово и т.н.

Сред училищата с най-добър резултат от ДЗИ по БЕЛ са: 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ – 5.70, 73. СУПЧЕ „Владислав Граматик“ – 5.63, Американски колеж – 5.59, 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ – 5.56, Частна профилирана гимназия „АК-Аркус“, Велико Търново – 5.49, СМГ „Паисий Хилендарски“ – 5.48 и др. Сред топ три на училищата в страната спрямо резултатите от 2 ДЗИ са: 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ – 5.75, СМГ „Паисий Хилендарски“ и Американския колеж - 5.74, ЧЕСУ „Дорис Тенеди“ – 5.73.

Анализът от проведените ДЗИ показва, че при решаването на задачи с избираем отговор, най висок % на постижимост се констатира при: правопис на думи с представки, на звучни съгласни в краесловието и на глаголи в 1 л. мн.ч. Разпознаването на основни мотиви и образи в художествен текст, изразни средства и определяне на принадлежност към сфера на общуване е също сред постиженията, констатирани на базата на постигнатите резултати сред дванадесетокласните.

При формулирането на собствена теза по посочена тема се запазва процентът на зрелостниците, които са се справили, както и се отбелязва ръст на зрелостниците с максимален брой точки. Относно създаването на аргументативен текст продължава тенденцията за плавно увеличение на учениците, които избират да работят по последния 41 въпрос на матурата по БЕЛ. Те са 79.31%. По-малко от половината зрелостници (40-45%) са предпочели да напишат по творбата есе, а близо 28.47% – репрезентативно съчинение.

В хода на конференцията бяха дискутирани още корелативната връзка между дистанционно обучение и постигнатите резултати, факторите за повишаване на образователните резултати, възможностите за кандидатстване във висшите училища и др.

„Трансформирането на знания в умения, подготовката на децата за живота и формирането на критично мислене у тях е основната цел на образованието. А постигането на добри образователни резултати е дългосрочен процес, който изисква обединените усилия на всички участници в образователния процес – мотивирани и насърчени за учене ученици, иновативни учители, отдадени и подкрепящи родители, привлекателна и приобщаваща среда“ - изтъкна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на пресконференцията и заяви, че усилията на екипа на МОН ще продължат в тази насока.

След броени дни ще бъдат представени и резултатите от проведените изпити на НВО след 7 клас.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©