Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

В А Ж Н О – П Р О Ч Е Т И!


В централата на Синдиката на българските учители ежедневно постъпват множество запитвания, в които учители изразяват притеснение, че в резултат на въведените мерки във връзка с извънредното положение, въведено в резултат на кризата СOVID 19 няма да придобият право на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда.

Право на допълнително трудово възнаграждение на основание чл.26, ал.2 от Наредбата №4 имат педагогическите специалисти, които имат действително отработени 124 дни за учебната година (в този брой не се включват никакъв вид отпуски и болнични).

Синдикатът на българските учители направи справка и установи следното :

• От 15.09.2019 г. - началото на учебната година до 31.12.2019 г. педагогическите специалисти в училищата трябва да са отработили 68 дни, а тези в детските градини - 72 дни.

• Месец януари в училищата имат 17 отработени дни, а детските градини - 20 дни.

• През месец февруари има минимум 15 отработени дни, максимум 20 (през този месец започна грипната епидемия и в някои райони на страната бяха преустановени учебните занятия за една седмица).

• Месец март до обявяване на извънредното положение на 13 март има 10 работни дни.

Общо от началото на учебната година до обявяване на пандемията има 112 работни дни за детските градини и 105 дни за училищата.

От 01.06.2020 г. детските градини започнаха работа. До 14.09.2020 г. (краят на настоящата учебна година) има още 75 работни дни.

В този смисъл считаме, че дори при ползване на отпуск през целия период на извънредното положение и използване на отпуск при грипната епидемия, има достатъчно оставащи да края на учебната година работни дни, за да се изпълнят изискванията на Наредба №4 за получаване на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда, а именно – 124 реално отработени дни.

Трудово-правно направление, Професионално - творческо направление____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©