Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

С почит към загиналите и пострадалите при трудови злополуки


Темата на МОТ за 2014 г. е „Безопасност и здраве при използване на химикали при работа”. При последното проучване в европейските страни е установено, че професионалният стрес е причина за 50-60% от всички случаи на временна неработоспособност, а 4 от 10 служители смятат, че стресът не се управлява добре в тяхната организация, припомни президентът на КНСБ Пламен Димитров. Затова и мотото на двугодишната кампания /2014-2015г./ на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа е свързано с управлението на психо-социалните рискове - ”Здравословни работни места – управлявай стреса!”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©