Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Важни решения на ОСТС от 03.04.2020


На 03.04.2020 г. се проведе дистанционно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование.

Бяха взети следните решения:

1. По време на дистанционното обучение да се изплащат всички трудови възнаграждения на педагогическите специалисти, в съответствие със заповедта на Министъра на образованието и науката и реалните ангажименти в дейностите;

2. В периода от 13 до 16 април да бъде въведен облекчен (разтоварващ за учениците) дистанционен учебен режим, като в зависимост от спецификата на училището, в рамките от 2 до 4 часа, да се акцентува върху занимания по интереси (за физически дейности, изобразително изкуство, музика и рисуване), за занимания с педагогическите съветници или дискусии по темите за часа на класа;

3.За непедагогическия персонал, зает в училищата, както и за педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини – да бъдат обмислени и приложени възможности за дейности по график за поддържане на хигиената в сградите, за консултации с родители, за подпомагане на други дейности в градината и училището или в други сфери в населеното място. Да бъде споделен опит съвместно с Националното сдружение на общините за добри практики в различни градове по ангажиментите на персонала.

4. Ръководството на МОН и членовете на ОСТС да проведат публична дискусия за обмяна на опит за усъвършенстване на работата в предучилищния сектор в условията на обявеното извънредно положение с представители на общини, в които вече съществува такава практика.

5.От следващата седмица, по предложение на Министър Вълчев и с подкрепа на Отрасловия съвет, може да продължи(започне) поставянето на оценки при дистанционното обучение;

6. Препоръчва се на директорите да прилагат облекчен вариант на отчетност при заетост на учители и персонал - по електронен начин, както и вписване на часовете в електронен дневник.

7. Да започнат, по дигитален път, преговорите върху проекта за нов Колективен трудов договор в системата.

8. ОСТС настоява МОН задължително да съгласува със социалните партньори бъдещи промени на поднормативни актове и проекти, като например „Подкрепа за успех“ и др.

Министър Вълчев изрази благодарност към учителите, директорите и социалните партньори за успешното прилагане на дистанционната форма на обучение в образователните институции.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©