Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВУЗФ с отворен онлайн кандидатстудетски прием до 20 септември


Въпреки сложната ситуация около коронавируса, студентският живот във Висшето училище по застраховане и финанси ще продължи на пълни обороти – дистанционно. В унисон със съвременните методи и инструменти на обучение – включително уебинари и онлайн курсове, студентите в бизнес университета преминават изцяло към дистанционно обучение в платформата на ВУЗФ.

Кандидатстудентската кампания на Висшето училище по застраховане и финанси за предстоящата 2020-2021 учебна година вече е отворена и ще продължи до 20 септември. Записването става онлайн на сайта на висшето училище www.vuzf.bg, а след преминаването на етапите на кандидатстването, представители на ВУЗФ имат задължението да съобщят резултата в най-кратки срокове.

Иновативният начин на кандидатстване е изключително удобен – необходимо е зрелостниците да попълнят онлайн специализиран тест на ВУЗФ с въпроси от затворен тип и само с по един верен отговор. Продължителността на първата част от конкурсния изпит е 90 минути. Уведомяването на кандидатите за резултатите от теста става по електронната поща, след като бъдат оценени по шестобалната система на база на процента успеваемост, по предварително определена скала.

Вторият етап на кандидатстването включва изготвяне на онлайн есе на предварително избрана от зрелостника икономическа тема- условията и предложените теми може да откриете тук.

Университетът предлага 25 магистърски програми в сферата на застраховането, финансите, мениджмънта, корпоративното управление, шоубизнеса и журналистиката. За целта е необходимо кандидатите да предоставят успех от дипломата за завършено висше образование „Добър“ или по-висок.

ВУЗФ предлага на всички кандидат-студенти 360® обиколка на университета, с която да се запознаят с обстановката и модерния облик на образователния център. Всеки, който желае може да проведе онлайн консултация, за да получи допълнителна информация за университета, образователните процеси, кариерното развитие, може да си запази среща на marketing@vuzf.bg

Иновативната платформа, с която работи Висшето училище по застраховане и финанси, предлага на своите студенти атрактивни онлайн обучения, възможност за подаване онлайн на молби, документи и всичко необходимо, което да предотврати изпускането на крайни срокове, както и онлайн консултации с преподавателите, които обръщат индивидуално внимание на студентите.

Висшето училище по застраховане и финанси e първият български университет, специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството и сред водещите университети в професионалното направление “Икономика”. Той е един от първите частни университети у нас с британска акредитация от BRITISH ACCREDITATION COUNCIL. ВУЗФ предлага и богато портфолио от бакалавърски и магистърски програми, разработени съвместно с бизнеса и съобразени с неговите потребности от кадри в отделните икономически направления.

ВУЗФ е мостът, който свързва бизнеса и академията. Поради тази причина университетът се стреми към непрекъснато обновяване на учебното съдържание и разработване на нови програми, още по-силно насочени към практическата част на образованието. Висшето училище по застраховане и финанси непрекъснато осигурява на своите студенти участие европейски програми и проекти, които ,от своя страна, представляват невероятна възможност за създаване на бизнес контакти, спомагат за личното и професионалното развитие. Университетът предлага и стажове в най-добрите компании в сферата на счетоводството, застраховането и финансите, както и възможности за започване на работа още по време на обучението на студентите.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©