Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Комисия по образованието и науката обявява Второ издание на Наградата „Училището в музея, музеят в училището“


Наградата „Училището в музея, музеят в училището“ е за културни институции, реализирали образователни програми съвместно с училища и детски градини.

Целта е да се насърчава връзката между културните и образователните институции. Да се ползват пълноценно фондовете на знания, да се превърнат културните институции в живи класни стаи, изследователски лаборатории, дискусионни клубове, като по този начин се провокира естественото любопитство и се подпомагат познавателните процеси у децата. Учители, родители, музейни специалисти, специалисти в областта на културата, местна власт и политици да обединят усилията си и да си взаимодействат в осъществяването на програми, подкрепящи развитието на компетентностите, необходими на младите хора в XXI век.

Правилата за номиниране и награждаване на културни институции могат да бъдат намерени на:

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2586/news/ID/797____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©