Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

МОН инициира среща в търсене на решения за въвеждане на дистанционни форми на обучение в българските училища за справяне със създалата се ситуация у нас
Във връзка с извънредните мерки в страната по повод засиленото разпространение на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19 и обявената грипна ваканция за учениците от 1 до 12 клас, МОН инициира среща в търсене на решения за въвеждане на дистанционни форми на обучение в българските училища за справяне със създалата се ситуация у нас.

Тя се проведе на 10 март т.г. с участието на министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, председателят на СБУ д.ик.н. ЯнкаТакева, главният експерт в Централата на СБУ Пламен Иванов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации, и директори на дирекции в МОН. В срещата се включиха и представители на фирмите, предоставящи услуги за внедряване на облачни технологии и електронни платформи, които се ползват и намират приложение в българските образователни институции: Google Classroom, Microsoft, Moodle, Khan Academy и др.

Целта на дискусионната среща бе, при евентуално удължаване на грипната ваканция след 11 март 2020 г., и с възможност за компенсиране на неусвоено учебно съдържание, МОН да даде указания за пристъпване към „частично“ използване на дистанционни форми на обучение. В хода на срещата бяха представени аргументирани становища и направени конкретни препоръки. Д.ик.н. Янка Такева представи становището на СБУ по темата, съгласно което и по направено от страна на Синдиката проучване - 85% от българските училища имат възможност за въвеждане на дистанционни форми на обучение. Педагогическите екипи в тях имат необходимия потенциал, а българските ученици притежават знания и умения да работа с информационни технологии, ползване на социални мрежи и др. дигитални компетентности.

За улесняване на процеса по прилагане на определена форма на дистанционно обучение като превантивна мярка от страна на МОН бе сформирана работна група с участието на присъстващите участници в срещата и бяха взети конкретни решения:

1. Да се пристъпи към подготовка и организация от страна на ръководствата и екипите на училищата към прилагане на определена форма на дистанционно обучение.

2. Представителите на фирмите, предоставящи услуги за внедряване на облачни технологии и електронни платформи да предоставят на МОН подробни инструкции за ползване на съответните услуги.

3. Да се търсят решения за достъп до интернет услуги до училищата в цялата страна.

4. При необходимост да се предвидят обучения за учители - за работа с електронни платформи, като се използват възможностите на организации с доказан опит в тази насока.

Очакваният срок за изпълнение на решенията е 13 март 2020 г., след което ще се пристъпи към реализиране на мярката от страна на МОН.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©