Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Синдикатът на българските учители
отново успя


Уважаеми колеги, в продължение на повече от десет години ние, Синдикатът на българските учители и Националното сдружение на общините в Република България, системно, последователно и целенасочено работихме за целевото финансово подпомагане от републиканския бюджет на местните дейности по издръжката на детските градини.

Надяваме се, че всички разбират защо така последователно отстоявахме този въпрос. Смятам, че никой не се заблуждава, че при невъзможността на някои общини да отделят достатъчно средства за издръжката и нормалната работа на детските градини единственото разумно решение беше част от тази издръжка да се поеме от държавата.

Най-накрая успяхме, за което искам да благодаря на хората, които възприеха тази идея и помогнаха за осъществяването ѝ – премиера г-н Бойко Борисов, министъра на финансите – г-н Владислав Горанов, министъра на образованието и науката – г-н Красимир Вълчев, изпълнителните директори на НСОРБ в предходния и настоящия мандат – г-жа Гинка Чавдарова и г-жа Силвия Георгиева.

От 15.09.2020 г. в републиканския бюджет е предвидено за всяко дете в детска градина държавата да поеме не по-малко от 220 лева за издръжка, което ще подпомогне финансово общините. Това ще даде възможност да се осигурят по-добри условия във всички аспекти на децата, обхванати в предучилищния сектор.

Изказвам голямата си благодарност към общините, които години наред не събираха такси за децата, посещаващи детски градини, и на многото общини, които намалиха до минимум тази такса. Така тези общини създадоха възможност над 97% от децата между 3- и 6-годишна възраст да бъдат обхванати, да посещават редовно детска градина и пълноценно да се социализират и подготвят за училище.

С дейността си в изпълнение на тази своя политика Синдикатът на българските учители още веднъж показа своята конструктивна роля за развитието на средното образование и издигане на неговия престиж и авторитет.

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©