Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведоха се поредица от обучения от кампанията
„Моето първо работно място”
От 25 до 27 ноември т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведоха обучения от съвместната кампания на КНСБ, Синдиката на българските учители и МОН на тема: „Моето първо работно място”. Присъстващите учители от столични райони, бяха поздравени от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. В обученията взеха участие Павлина Петрова, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ, Ася Гонева изпълнителен секретар на КНСБ и Огнян Атанасов – национален секретар в КНСБ. След успешно положен изпит за проверка на знанията под формата на писмен тест, на участниците ще бъде издадено удостоверение по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ от КНСБ.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©