Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Безопасната и здравословна образователна среда – фактор за развитие на качествено образование
На 13 ноември т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе заключителен семинар на тема: „Безопасна работна среда в българските училища за безопасно поведение в извънучилищна среда и обществото“. Организиран от СБУ и МОН, в изпълнение на проект, реализиран съвместно с МТСП, той поставя на фокус създаването на безопасни и здравословни условия на труд като фактор за осигуряване на привлекателна образователна среда и опазване живота и здравето на работещите в образователната среда. На семинара, проведен с участието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, директорът на фонд „Условия на труд” в МТСП Виолета Добрева, директорът на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в МОН Радостина Новакова и Емилия Тошева, експерт в същата дирекция и координатор по провеждането на поредицата от обучителните семинари, предхождащи заключителния семинар, присъстваха директори, зам.-директори и учители, и членове на СБУ от страната. Обобщение по темата направи Огнян Атанасов, изпълнителен секретар на КНСБ. Повече за събитието четете в брой 36 на в. „Учителско дело”.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©