Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

СБУ инициира форум за европейските ценности в образованието в България


На 24 октомври 2019 г. Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Конрад Аденауер“, проведе в столицата поредната си значима национална конференция. Форумът беше посветен на един от актуалните проблеми за българското образование – възпитанието и формирането на европейските ценности.Националната конференция откри д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Във форума взеха участие: Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Деница Сачева – зам.-министър на образованието и науката, Торстен Гайслер – ръководител на Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ – България, Красимир Попов – заместник-председател на СБУ, директори на дирекции в МОН, началници на регионални управления на образованието в страната, представители на Столична община, директори на образователни институции, учители и представители на клубовете „Млад учител” към СБУ от София, Перник, Кюстендил, и София-област, и други региони на страната.

Научни ръководители и основни докладчици по време на форума бяха проф. дпн Татяна Дронзина и проф. д-р Пламен Макариев, преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски”.

Участниците в събитието дискутираха актуални проблеми и споделиха добри практики по темата „Европейските ценности в образованието в България“.Научната конференция бе поредното ярко доказателство за действения ангажимент на СБУ, да поставя високо в дневния ред на училището и обществото необходимостта от възпитанието в човешки добродетели чрез гражданското образование. Със съзнанието, че ролята на образованието става все по-важна за преодоляването на негативните явления, които се стовариха напоследък върху човечеството с пълна сила – тероризъм, насилие, война, репресии и др. и най-вече за формирането на новата устойчива ценностна нагласа в обществата.Подробности за форума – в бр. 34 на в. „Учителско дело“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©