Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

21 септември – Световен ден на мира


Всяка година на 21 септември международната общност отбелязва Световния ден на мира, обявен с Резолюция 36/67 от 1981 г. от Общото събрание на Организацията на обединените нации за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир между всички държави и народи както в национален, така и в международен план.

След 2015 г. Световният ден за мир, който всяка година се посвещава на определена тема, е пряко свързан със 17-те цели за устойчиво развитие, приети единодушно от 193 държави членки на ООН.

През 2019 г. темата е: „Борба с изменението на климата в името на мира“. Тя пряко подчертава важността на борбата срещу климатичните промени като начин за запазване и поддържане на мира на планетата.

Климатичните промени са очевидна заплаха за мира и сигурността на земята и ако не направим нищо, за да спрем изменението на климата, това ще бъде причина за войни, конфликти и бежанци. В резултат на природни бедствия три пъти повече хора се преместват в далечни за тях региони, отколкото поради конфликти, милиони хора са принудени да напуснат домовете си в търсене на безопасно място за живеене. Осоляването и замърсяването на водата, почвата и на растителните култури заплашват продоволствената сигурност и имат все по-негативно влияние върху общественото здраве. Нарастващото напрежение, свързано с разпределението на ресурсите и масовото разселване на хора, засяга всички страни и всички континенти.

Темите за мира, за екологичното образование и възпитание на младите хора и за борбата с климатичните изменения вече три десетилетия са в дневния работен ред на Синдиката на българските учители. СБУ през 1997 г. активно подкрепи движението за създаване на екоклубове в българските училища. Синдикатът през годините бе инициатор, организатор и съорганизатор на редица национални и международни форуми, конференции, семинари, чиито теми бяха посветени на образованието за мир, на екологичното училищно образование и др. През идващата 2020 г. голямото международно събитие на СБУ – форумът, включващ международен конкурс и семинар, посветен на извънкласните и извънучилищните дейности по интереси, ще бъде на тематика, свързана с екологията. Ръководството на СБУ призовава всички свои членове да бъдат будни и активни по темите, свързани с мира, с борбата с климатичните промени в името на мира в своята ежедневна работа в образователните институции.

В навечерието на Световния ден на мира през тази година на 21 септември ООН призова всички да предприемат действия по изменението на климата. Всеки може да отговори на този апел и то не единствено на Световния ден на мира: можете да изключите светлините, да използвате обществен транспорт или да проведете образователна работа във вашия кръг. Защото Международните дни са повод за обучение на децата и младите хора, на цялото общество по въпроси, важни за оцеляването на човечеството, за мобилизиране на политическа воля и ресурси за решаване на глобални проблеми, както и за популяризиране и укрепване на постиженията на човечеството.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©