Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Загубихме прекрасен колега, учител и синдикалист
На 30 август 2019 г. ни напусна Коста Главчев, член на Националния стачен комитет на Синдиката на българските учители, дългогодишен председател на Общинския координационен съвет на СБУ – Тунджа и Общински координатор на КНСБ в община „Тунджа“, област Ямбол.

Коста Главчев е роден на 28.09.1953 г. в град Ямбол, където учи в ТМТ „Димитър Димов“, следва българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Професионалния си път завършва като директор на ОУ „Христо Ботев“ в с. Кукорево, област Ямбол. Член е на Синдиката на българските учители от неговото учредяване.

Носител е златна значка на СБУ и на престижния приз „Синдикалист на годината“ на СБУ, на златен „Герб на община „Тунджа“, на грамоти за принос в усъвършенстването на образователната система.

На 15 март 2010 г. получава юбилеен медал по повод на 20-годишния юбилей на СБУ.

Удостоен е със Специалната награда на Председателя на СБУ в направление „Директори и помощник-директори“ на Шестнадесетия национален конкурс „Учител на годината“ през 2013 г.

Награден е с Юбилеен плакет на Председателя на Синдиката на българските учители през 2015 г. по повод на 25-годишнината от създаването на СБУ.

Като учител по български език и литература, Коста Главчев се гордее със своите ученици, които практикуват учителската професия, мнозина сред тях са от ромски произход. Той бе предан на хуманистичните идеали за всестранно развитие и образование за всеки човек, за мир, толерантност, сътрудничество и доброта между хората. Отдаден на каузата на справедливостта и солидарността, винаги изпълнен с оптимизъм, имаше силата да повдига духа на хората и да ги изпълва с увереност, че утрото ще е по-ярко, да ги обединява около действени идеи и да ги мотивира за добри дела.

Коста Главчев бе прекрасен човек и непоколебим борец за синдикални и социални права. Посвети живота си, неизчерпаемата си енергия и талант на реализирането на политиките на СБУ за осигуряване на качествено образование за всяко дете и повишаване статуса на българския учител.

Светла да е паметта му!____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©