Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

СБУ В ДЕЙСТВИЕ
Вдъхновяващо национално събитие за учители, посветено на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование
На 26 август 2019 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ тържествено бе открит при изключителен интерес за шеста поредна година форум, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Той е организиран от Синдиката на българските учители с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Семинарът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема: „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“.

Поздравление и въведение към темата на форума направи д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Участниците бяха приветствани от Симеон Стоилов, зам.-изпълнителен директор на СОК „Камчия“ – ЕАД, Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование“ в Община Варна, Венцеслава Генова, началник на РУО на МОН – Варна. Благовеста Борчева, държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН, презентира държавните политики и дейностите, свързани с изграждането на хуманистична образователна среда в предучилищното и училищното образование за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците.

В семинара участват над 250 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от центровете за личностно развитие и приобщаващото образование, както и директори, експерти по образование, преподаватели от педагогически факултети на висши училища у нас. Те се имат възможността да обобщят и мултиплицират добрия педагогически опит, да изразят лична позиция и да предложат авторски решения на поставените проблеми по отношение на дейностите по интереси за формиране на нравствени и духовни качества, необходими им, за да бъдат активни участници в проспериращо модерно общество и да се предложат иновативни идеи за постигане на тази цел.

Номинираните на призови места в отделните категории на конкурса представят публично своите разработки. Участниците в семинара дискутират политиките на СБУ в подкрепа на хуманистичното образование, участваха в творческите работилници „Нетрадиционни подходи в педагогиката на свободното време“ и „Хайде на хорото“.

Кулминация на събитието е тържествената церемония по награждаването на отличените в конкурса, която е уважена лично от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката – патрон на конкурса, и от Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Подробности за този единствен по рода си национален форум на учители, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование – в брой 25 на вестник „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©