Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Национален форум по въпросите на гражданското общество

„Социалната роля на семейството, училището, местната власт и църквата за формиране на гражданското общество” бе темата на конференцията, която се състоя на 29 април 2014 г. в хотел „Шератон“ в София. Тя бе организирана от Синдиката на българските учители, съвместно с фондация „Конрад Аденауер”, под патронажа на Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България.

Форумът бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Приветствия към участниците и въведение към темата направиха освен г-жа Попова и Иван Кръстев – заместник-министър на образованието и науката, Венета Момчева - бюро на фондация „Конрад Аденауер“ - София, Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ.

Актуални въпроси по темата на конференцията разви проф. дфн Ваня Добрева, председател на Парламентарната комисия по образование и наука, която говори за социалната роля на образованието в гражданското общество. Психологът Христо Монов, председател на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, акцентира върху ролята на семейната среда за изграждане на граждански ценности у подрастващите. Архимандрит Антим от БПЦ представи опита на Църквата при възпитанието на младото поколение, а кметът на София Йорданка Фандъкова представи визията и добри практики на местната власт за формиране на гражданското общество.

Участие в конференцията взеха и Ваня Кастрева - началник на РИО на МОН София-град, Мария Минчева - директор дирекция „Образование” и Галя Бежанска – директор дирекция „Култура” в Столична община, Живка Първанова – заместник областен управител - София-град, народни представители, научни работници, експерти, директори на училища и детски градини, учители, ученици, неправителствени организации и др. Модератор на конференцията бе журналистката Добрина Чешмеджиева.

Повече за събитието - четете в следващия брой на вестник "Учителско дело"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©