Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование
На 18 септември 2013г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за тази учебна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. То се ръководеше от Мукаддес Налбант – зам.-министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет. Съгласно предложения дневен ред, социалните партньори формулираха предложения за актуализация на Правилата за организацията и дейността на Отрасловия съвет; обсъдиха проекта на Рамковите правила за дейността на обществено-консултативните съвети към Регионалните инспекторати по образование; изслушаха предоставените от МОН данни за готовността на училищата за учебната 2013/2014 г. Главният секретар на МОН Красимир Вълчев предостави информация за допълнителните средства за увеличаване на работните заплати в учебните заведения и извънучилищните звена, които нямат корекции на същите от 1.01.2013 г. Той запозна присъстващите с приоритетите по Бюджет 2014 г. В тази връзка социалните партньори се обединиха, че в Държавния бюджет за 2014 г. трябва да се: осигури по-висок размер на средствата за националните програми за развитие на средното образование; увеличение на средствата за транспорт на учители и ученици; разработване на механизми за дофинансиране на т. нар. „малки училища”, увеличаване средствата за ремонт на училищните автобуси; разширяване на обхвата на защитените училища, увеличаване на финансирането на обслужващите звена; промяна на делегираните бюджети с цел усъвършенстването и увеличаването им. Положителното е, че приоритетите и идеите, залегнали в исканията на СБУ по отношение на Бюджет 2014, качени на сайта на Синдиката и публикувани във в. „Учителско дело“ в брой 17/6.05.2013 г., са подкрепени и от останалите социални партньори. Предстои уеднаквяване на позициите по приоритетите на Бюджет 2014 и създаването на работна група с председател Красимир Вълчев. Поставен бе акцент, че адекватното финансиране на образователната система е гарант за прогресивното и проспериращо развитие на системата.

По време на Отрасловия съвет стана ясно, че по-рано през деня на заседание на Министерския съвет на Република България, е взето решение за отпускане на допълнителни 9,1 млн. лв. в Бюджет 2013 за средното образование. Синдикатът на българските учители е удовлетворен и смята, че министър-председателят Пламен Орешарски и министърът на образованието проф. д-р Анелия Клисарова изпълниха обещанието си, дадено пред Изпълнителния комитет на СБУ.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©