Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВИКТОРИНА - ИГНАТИЕВСКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ИГРА
посветена на 140-годишнината от установяване на дипломатическите отношения между България и Русия


Организатор: Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Организационен комитет, включващ обществени организации, членове на Координационния съвет „България – Русия“, Синдиката на българските учители, Представителството на Россътрудничество в България (Руски културно-информационен център) с подкрепата на посолството на Руската федерация в Република България.

Резултати от индивидуалната електронна Викторина - Игнатиевска интелектуална игра, посветена на 140-годишнината от установяване на дипломатическите отношения между България и Русия.

Жури оцени постъпилите отговори съобразно следните критерии: знания и стройно изложение на фактите и събитията; проявено лично отношение към изложението; използване на литературни, исторически и др. източници.

Журито присъди следните награди:

Първа награда – Теодора Енчева, 11-в клас, Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище

Поощрителни награди за:

-Иван Андреев, 9-г клас, СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе

-Габриела Цветкова, 9-в клас, СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе

-Яница Цанкова, 10 клас, СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе

За другите участници в електронната викторина: Органицационният комитет и журито изказват благодарност за проявения интерес и участие в съответствие с обявения регламент.

Специално благодарим и на научните ръководители на участниците.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©