Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Инициатива на СБУ и КНСБ


Ръководствата на Синдиката на българските учители и на Конфедерацията на независимите синдикати в България призовават своите регионални структури да инициират акции за оказване на хуманитарна помощ на децата и семействата в бежанските лагери със събиране на дрехи, играчки, книги и учебници - крайно необходими за хората, напуснали родината си и своите домове. Събраните помощи да бъдат предоставяни на районните подразделения на Българския червен кръст в страната, а в София - в Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет и в БЧК.

Към инициативата на СБУ и КНСБ се присъедини и Съюзът на учениците в България.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©