Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

МОН - Министър и заместник - министри
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА – МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проф. д-р Анелия Клисарова е родена на 13 декември 1961 г. във Варна. Завършва медицина с награда “Златен Хипократ” за отличен успех. Тя е ректор на Медицинския университет – Варна в периода 2004 – 2012 г. От 1999 г. до 2004 г. е зам.- ректор по научната дейност на университета. Преди това от 1986 г. до 1989 г. работи като ординатор в радиоизотопния център на Катедрата по рентгенология и радиология на Медицинския университет /МУ/ -Варна. Избрана е за асистент през 1989 г. Придобива специалност по медицинска радиология през 1989 г. През 2001 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт. Специализирала е в София, Мюнхен, Ерланген, Базел, Берн и Аарау. Защитава дисертация за степен “доктор” през 1994 г. на тема: “Нуклеарно-медицински методи за диагностициране на някои заболявания на слюнчените жлези” и втора дисертация за степен “доктор на медицинските науки” през 2003 г. на тема: “Перфузионна мозъчна сцинтиграфия при някои заболявания на централната нервна система”. През 1998 г. е хабилитирана като доцент, а през 2005 г. получава научното звание “професор”. По време на двата мандата на проф. д-р Анелия Клисарова като ректор се разкриват два нови факултета - Факултет по дентална медицина и Факултет по фармация. През 2009 г. за първи път в Югоизточна Европа се въвежда изучаването на “Морска медицина” като свободно - избираема дисциплина. Откриват се три нови специалности в Медицинския колеж към МУ- Варна – “Медицинска козметика”, “Медицински секретар” и “Болногледач”.През 2011 г., проф. Клисарова е удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий” І за цялостната й научно-преподавателска дейност във връзка с нейната 50-годишнина и също така отличена с наградата „Медик на годината” заради приноса й в развитието на нуклеарната медицина у нас. Проф. Клисарова е втори мандат общински съветник и председател на ПК ”Здравеопазване” към Общински съвет Варна. Владее немски, английски и руски език.МУКАДДЕС НАЛБАНТ – ЗАМ.-МИНИСТЪР С РЕСОР СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

Мукаддес Налбант е докторант по „История на философията” в СУ „Св. Климент Охридски”. От април 2011 г. е експерт в ПП “Движение за права и свободи”. В периода юли 2009 – март 2010 г. работи като директор на дирекция „Координация и контрол на средното образование” в Министерството на образованието, младежта и науката. Заема длъжност като заместник-министър на образованието и науката в периода септември 2005 – юли 2009 г. Трудовият й стаж започва като учител. Владее турски, руски и френски език.АТАНАСКА ТЕНЕВА – ЗАМ.-МИНИСТЪР С РЕСОР СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЩИ ПОЛИТИКИ

Доц. д-р Атанаска Михайлова Тенева е родена на 14. 01. 1958 г. Магистър по математика е от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Та е д-р по философия от Руската академия по управление – Москва. Има придобита квалификация за учител по философия от СУ „Св. Климент Охридски”. Преподавател е в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Била е народен представител в 39-ото и 40-ото Народно събрание.ИВАН КРЪСТЕВ - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ С РЕСОР “МЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ”

Иван Кръстев е заместник-министърът на образованието и науката, чиято сфера на дейност е “Международно и европейско сътрудничество, управление на средствата от ЕС и международни програми”.

Роден е в гр. Стара Загора, където завършва средното си образование в ГПЧЕ „Ромен Ролан”. Магистър е по международни отношения от СУ „Св. Климент Охридски” и по финанси от Университета за национално и световно стопанство. В периода от 2006 г. до 2010 г. вкл., заема различни длъжности в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти" в Министерството на труда и социалната политика.

Представител е на България в мрежата на експертите за комуникация и публичност по ЕСФ. Национално лице за контакт на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. От началото на 2011 г. досега е главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми" в Агенцията по заетостта.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©