Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Синдикатът на българските учители изпрати писмо до министър Анелия Клисарова за промяна на Закона за местните данъци и такси


ДО

ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА

МИНИСТЪР

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЛИСАРОВА,

В Централата на Синдиката на българските учители нееднократно са получавани писма от училища в страната, изказващи притеснението си, че при твърде ограничените средства осигурени от делегирания бюджет са принудени да заплащат значителни суми, гласувани от съответния общински съвет като такса смет. Често таксата се приема по критерии, които не отчитат реалното отделяне на смет в учебно заведение.

Приемаме с разбиране финансовите проблеми на общините, но не считаме, че те трябва да се решават (а и дали наистина се решават с тези средства) за сметка на качеството на образование на децата, жители на същата тази община!

С оглед на казаното до тук Ви предлагаме в качеството си на Министър на образованието и науката да внесете в Министерски съвет предложение за промяна на Закона за местните данъци и такси, като бъде вписан нов чл.62а, със съдържание „Освобождавават се от плащане на такса смет училища, детски градини и обслужващи звена“ по подобие на чл. 24, ал. 1 от същия закон, освобождаващ от плащане на данък сгради.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©