Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Още едно искане на СБУ беше удовлетворено


Председателят на синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева изпрати писмо с Изх. № 757 от 10.07.2013 г. (виж прикачения файл) до Министъра на земеделието и храните проф. д.с.н. Димитър Греков за възстановяване на дирекцията, която отговаря за професионалните гимназии към Министерството на земеделието и храните.

Такава дирекция вече е изградена и съществува. Ръководството на СБУ поздравява министъра за изпълнените искания и благодари за ползотворния социален диалог като се надява доброто социално партньорство да продължи и в бъдеще.


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©