Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

5 октомври – Международен ден на учителя


За деветнайсети пореден път, 5 октомври се чества по света като Международен ден на учителя. Стана традиция той да се отбелязва от всички учители, като целта е обществото в този ден да се обедини за решаването на сериозните проблеми на образованието. Празникът е утвърден от ЮНЕСКО през 1994 г., като идеята за дата за международен празник на учителското движение е на българското представителство. Предложението е прието и защитено от Интернационала на образованието /ИО/. Първите стъпки за обявяването му са направени през 1966 г., когато е приет документ за статута на учителя. Професионалният празник на учителя се отбелязва в над 130 държави от цял свят.

По искане на Синдиката на българските учители, Международният ден на учителя бе приет и за нашата страна с Решение на Министерския съвет на Република България № 697 от 29.09.2006 г.

Тази година 5 октомври е особено важна дата в историята и развитието на международното учителско движение. На този ден ИО обявява във всички страни кампанията си за качествено образование, /Вж. бр.15 т.г. на в ”Учителско дело”/ която има изяви и през цялата 2014 г. Целта е обединението на всички за постигане на равен достъп до образование на принципа на свободата и демокрацията, качествено образование, което означава наличието на качествени учители, педагогически и обучителни инструменти, подходяща среда за качествено обучение и преподаване на всички нива в образованието. Със свои инициативи в кампанията се включват и структурите на СБУ в цялата страна.

Организацията на ООН по въпросите на образованието /ЮНЕСКО/ призовава на 5 октомври да се изрази уважение и подкрепа към труда и усилията на учителите, които посвещават своя живот да възпитават и образоват бъдещите поколения. ООН отчита, че за постигане на една от най-важните цели на хилядолетието за развитие – универсално началното образование за всички деца по света са необходими 2 млн. учители. Ето защо в глобалната инициатива но организация „Образование преди всичко” приоритетът е подготовката и назначаването на нови учители, както и мотивиране на най-добрите.

Синдикатът на българските учители отстоява свои политики за повишаване квалификацията на българските учители и полага специални грижи за младите колеги, за тяхното адаптиране в реалната среда в училище и детската градина. Например в лятната Академия по наука и образование към СБУ една от разработваните теми е „Наставничеството на младите учители”. Засега тази дейност е доброволна и морална. Предстои да се разработи специална система за наставничеството, която да бъде един от лостовете за задържане на младите кадри в системата на средното образование.

Международният ден на учителите – 5 октомври е още един повод за равносметка, за търсене на отговори по глобалните въпроси, свързани с мисията на учителската професия, повдигане на дискусии за методите на обучение, за навлизане на информационни технологии в преподавателския процес, за професионализма при работата с децата, обучението през целия живот. Българският учител, който в известен смисъл е кръстник на този ден на образованието, го отбелязва в контекста на проблемите, които го вълнуват, като им дава гласност в обществото и търси консенсус за тяхното решаване. Постиженията на нашите ученици на национални равнища и по света доказват, че българските учители са професионалисти в своята област и работят всеотдайно – достойнство и принос към един празник, който те извоюваха в международен мащаб.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©