Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Поздравление от Пламен Димитров - Президент на КНСБ по повод 5 октомври


СКЪПИ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ СИНДИКАЛИСТИ,

На 5 октомври българските учители, за осма поредна година, отбелязват ДЕНЯ НА УЧИТЕЛЯ, присъединявайки се към своите колеги от над 100 държави от всички континенти.

Това е празник на хората, които изначално стоят в основата на житейския ни избор и успех; на хората, които формират мисловния капацитет, самочувствието, творческата и интелектуална мощ на всяка нация.

Но бъдещето на нацията се определя и от социалния статус на учителите, на които все още държавата и обществото ни са в дълг.

Трудностите за тях произтичат до голяма степен от необходимостта да се поддържа достатъчно високо качество на обучението в условията на ограничено финансиране, а този факт поражда слабости в образователната система, съществени празноти във фундаменталната подготовка на завършващите средно образование.

Предстои приемането на Бюджет 2014 г. и в него увеличаването на средствата за образование е повече от наложително.

Добра новина са обещаните от Правителството допълнителни 9.4 милиона лева за малките училища, с които ще бъде елиминирана несправедливостта със замразените по принуда възнаграждения на учителите в тях. Това не решава кардинално проблемите, възникнали с делегираните бюджети, но е начин, с въвеждане на допълнителни коефициенти, да се търси удовлетворително решение.

През декември т.г. се очаква да влезе за разглеждане от Министерския съвет поредният проект на Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка.

Повече от очевидно е, че причините за сегашното състояние на образователната система се крият в остарялата нормативна уредба, в продължилите години наред неуспешни експерименти.

Последните години поставиха на дневен ред необходимостта от нейното преосмисляне не само у нас, но и в образователните системи на държавите от целия ЕС.

Бъдещето на образованието е във все по-тясното обвързване с пазара на труда, а той е пряко зависим от качеството на образованието. В този смисъл идеята за въвеждане у нас на задължителни часове по кариерно развитие още след 4 клас вероятно не е лишена от основание.

Тук бих искал да благодаря на ръководството на СБУ за мащабно провежданата и особено дейна политика не само в защита на интересите на българското учителство, но и в търсенето и утвърждаването на съвременния , модерен модел образователна система.

Развитието на обществото ни зависи от високоотговорната, благородна и съзидателна работа на българския учител - едно от главните условия децата ни да получат силно, отговарящо на националните традиции и на европейските изисквания образование, за да бъдат конкурентноспособни на своите европейски връстници.

БЛАГОДАРЯ ВИ, БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ

Благодаря ви за всеотдайността, с която изпълнявате своята велика мисия – изграждането на бъдещото поколение, изграждането на утрешна България!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©