Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

XXII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ НА СБУ – 2019 Г.
В подкрепа и за прослава на учителя


Днес, в навечерието на 11 май - денят, в който Българската православна църква почита светите братя равноапостоли и първоучители Методий и Кирил и на най-светлия български празник – 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, се състоя заключителният етап на XXII национален конкурс „Учител на годината“ на Синдиката на българските учители.Една от най-ярките, знаменателни и емблематични инициативи на СБУ по традиция се превърна в тържествен вълнуващ празник на българското учителство, в подкрепа и за прослава на достойния учителски труд. Синдикатът на българските учители за 22-ри път отличи най-добрите, иновативни и успешни учители и директори от страната.

Знаковата церемония по празничното награждаване, която обедини десетки учители от цялата страна и официални гости, бе открита с тържествено слово на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Поздравителен адрес до СБУ, инициатор на празничното за българското учителство събитие, изпрати Бойко Борисов министър-председател на Република България.

Приветствия поднесоха Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Н.Пр. Ахмед Ал Мадбух – посланик на Държавата Палестина в Република България, инж. Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, д-р Елеонора Лилова - председател на Държавната агенция за закрила на детето, Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, Живка Първанова – зам.-областен управител на Област София, Албена Михайлова – главен секретар на МОН.

Сред официалните гости на тържествената церемония – израз на уважение към всеобхватните, позитивни и иновативни модерни политики на СБУ за издигане професионалния и социалния статус на учителя и за качествено образование, за добро партньорство, бяха и: проф. д-р Марк Ийст – директор на Майкрософт – Образователен сектор за Европа, Близкия Изток и Азия, Албена Спасова – Майкрософт, директор Образование за Централна и Източна Европа, Десислава Попова - Майкрософт, мениджър Образование – Балкански полуостров, Росица Пенкова – директор на ДИУУ и председател на журито в престижния конкурс на СБУ, директори на дирекции от МОН, началници на регионални управления от страната, представители на Омбудсмана на Република България, социални партньори и приятели на СБУ от ИК „Анубис“, издателство „Булвест – 2000“, Общобългарска фондация „Тангра ТанНакРа“, и др.

През 2019 година в авторитетния конкурс кандидатстваха над 320 учители и директори от цялата страна, от които бяха номинирани 102. Сред тях са победителите, получили най-високия приз „Учител на годината“ и на Специалната наградата на Председателя на СБУ. Те бяха отличени за професионализъм, отдаденост и новаторство в десет направления – предучилищно възпитание и подготовка, начално образование, хуманитарно, природо-математическо, изкуства и спорт, професионално образование, директори и помощник-директори, възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници, млади учители, учители – наставници.

Награда на името на проф. Димитър Павлов връчи неговата сестра г-жа Нонка Стоянова.

Пълният списък на всички наградени в XXII национален конкурс е публикуван на сайта на СБУ – www.sbubg.info и отделно в бр. №18/13.05.2019 г. на в. „Учителско дело“.

Синдикатът на българските учители над две десетилетия провежда уникалния по своя характер национален конкурс. Поздравителен адрес бе изпратен от Областния управител на Област София Николай Пехливанов, който бе връчен от заместник-областния управител Живка Първанова.

На д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бяха връчени два почетни плакета – от Държавната агенция за закрила на детето и от Областния управител на Област София.

Подробности за официалната церемония – четете в брой № 19 на вестник „Учителско дело“.

НАГРАДЕНИ В XXII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА СБУ

„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2019“

НОСИТЕЛИ НА ПРИЗА „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2019“ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

Предучилищно възпитание и подготовка

Милена Димитрова Георгиева-Шишкова, старши учител в Детска градина „Осми март“ – гр. Пловдив

Розалина Цветанова Парашкевова, старши учител в Детска градина № 99 „Брезичка“ – гр. София

Светла Тодорова Димитрова, старши учител в Детска градина „Роза“– гр. Силистра

Начално образование

Галя Петрова Любенова, главен учител в Средно училище „Крум Попов“ – гр. Левски

Ели Иванова Костадинова, старши учител в Основно училище „Петър Парчевич“ – гр. Чипровци

Ирена Христова Райкова, старши учител в 137. Средно училище „Ангел Кънчев“ – гр. София

Нина Димитрова Димитрова, главен учител в 5. Основно училище „Митьо Станев“ – гр. Стара Загора

Стефка Илиева Николаева, старши учител в Средно училище „Никола Катранов“ – гр. Свищов

Хуманитарно

Ваня Тонева Денчева, главен учител в Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Казанлък

Владилена Илиева Катевска – Катинова, старши учител в Национална Априловска гимназия – гр. Габрово

Димитър Димов Георгиев, главен учител в Средно училище „Петко Рачов Славейков“ – гр. Кърджали

Маша Викторова Арсенова, старши учител в Средно училище „Отец Паисий“ – с. Медковец, обл. Монтана

Природо-математическо

Виолета Хубенова Маринова, старши учител в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив

Евелина Стоянова Желева, старши учител в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Силистра

Мария Кирилова Георгиева, старши учител в Езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Добрич

Румянка Василева Боевска, старши учител в Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Ловеч

Изкуства и спорт

Евгения Неделчева Пейкова, старши учител в Средно училище „Отец Паисий“ – гр. Кърджали

Д-р Милана Веселинова Влахова – Илкова, старши учител в Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Благоевград

Професионално образование

Виолета Иванова Белчева, старши учител в Професионална гимназия по икономика Рачо Стоянов“ – гр. Дряново

Пепа Кирилова Данева, старши учител в Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – гр. Ямбол

Християна Красимирова Ценовска, старши учител в Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Враца

Директори и зам.-директори

Бойко Свиленов Богутев, директор на Основно училище „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник

Венелина Андреева Вълчева, директор на Основно училище „Васил Левски“, гр. Бургас

Гергана Николаева Петрова, директор на Детска градина № 37 „Вълшебство“ – гр. София

Емил Иванов Терзийски, директор на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански

Най-добър новоназначен млад директор

Драгомир Николов Бакалов, директор на Детска градина №17 „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна

Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, психолози и педагогически съветници

Галина Миткова Димиева, учител в Детска градина № 14 „Дружба“ – гр. Варна

Ралица Живкова Колева, учител в Основно училище „Пенчо Славейков“ – гр. Пловдив

Д-р Филипа Иванова Каменова, психолог в Център за специална образователна подкрепа „Едуард Сеген“ – гр. София

Млади учители

Георги Кънев Христов, учител в Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово

Деан Гочев Василев, учител в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – гр. Варна

Мартин Георгиев Иванов, ръководител направление „Инфомационни и комуникационни технологии“ в 16. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Перник

Д-р Петя Валентинова Белева-Димитрова, учител в Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Самоводене, общ. Велико Търново

Учители наставници

Жана Димитрова Ицинска, старши учител в Средно училище „Козма Тричков“ – гр. Враца

Красимир Димитров Георгиев, старши учител в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище

НОСИТЕЛИ НА СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СБУ

Предучилищно възпитание и подготовка

Весела Георгиева Карастойчева, старши учител в Детска градина „Никола Вапцаров“ – гр. Асеновград

Галя Костадинова Бойчева, старши учител в Детска градина „Осми март“ – гр. Пловдив

Елена Савова Колева, главен учител в Детска градина № 42 „Българче“ – гр. Варна

Зорница Райкова Добрева, учител в Детска градина „Здравец“ – гр. Ихтиман

Снежина Николова Илиева, старши учител в Детска градина № 37 „Вълшебство“ – гр. София

Христина Николаева Трифонова, учител в Детска градина „Детелина“ – гр. Дряново

Начално образование

Галина Иванова Гикова – Александрова, старши учител в 7. Основно училище „Ильо войвода“ – гр. Кюстендил

Галя Маринова Градева, старши учител в Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе

Георги Ангелов Найчев, старши учител в Основно училище „Пенчо Славейков“ – гр. Пловдив

Гинка Славчева Иванова, главен учител в Основно училище „Христо Ботев“ – с. Градина, общ. Първомай

Дияна Янкова Караянева, главен учител в Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Силистра

Ефросина Христомилова Ангелова-Ананиева, главен учител в 41. Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. София

Илза Борисова Атанасова, старши учител в Основно училище „Неофит Рилски“ – гр. Габрово

Йорданка Станева Маринова, старши учител във 2. Основно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Шумен

Ирина Антонова Ангелова, учител в 126. Основно училище „Петко Юрданов Тодоров“ – гр. София

Марина Георгиева Бойчева, учител в Основно училище „Кочо Честименски“– гр. Пловдив

Мария Илиева Петрова, старши учител в Основно училище „Райна Княгиня“– гр. Пловдив

Милена Любомирова Колева, старши учител в Основно училище „Гео Милев“– гр. Пловдив

Радост Иванова Димитрова, старши учител в Средно училище „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен

Светла Атанасова Шопова, старши учител в Начално училище „Христо Ботев“ – гр. Пловдив

Сийка Маринова Неделчева, старши учител в Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“ – гр. Разград

Христина Димитрова Петрова, старши учител в Основно училище „Христо Смирненски“ – гр. Стамболийски

Юлия Христева Атанасова, старши учител в Основно училище „Пенчо Славейков“ – гр. Пловдив

Хуманитарно

д-р Ангелина Стефанова Василева, главен учител в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Симитли

Диана Стефанова Карева, учител в Профилирана природо-математическа гимназия – гр. Ловеч

Емилия Василева Цветкова – Цекина, старши учител в Основно училище „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник

Звездица Асенова Пачеджиева, старши учител в Средно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Сатовча

Искрена Тодорова Станчева, старши учител в Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Самоводене, общ. Велико Търново

Мариана Ангелова Илиева, старши учител в Основно училище „Петко Рачов Славейков“ – с. Обретеник, общ. Бяла

Паун Грозев Паунов, старши учител в Основно училище „Димчо Дебелянов“ – гр. Ихтиман

Петя Иванова Кудева, старши учител в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас

Природо-математическо

Биляна Миткова Йорданова, учител в Природо-математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил

Виолета Маринова Вичева-Иванова, заместник-директор на Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ – гр. Търговище

Даниела Христова Кенарева, старши учител в Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица

Десислава Куманова Трендафилова, старши учител в Национална професионална гимназия по горско стопанство и дърводобив „Сава Младенов“ – гр. Тетевен

Ивелина Антонова Христова, старши учител в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ – гр. Разград

Иво Славчев Пенев, старши учител в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил

Любка Костадинова Карамфилова, зам-директор на Средно училище „Братя Каназиреви“ – гр. Разлог

Радка Димитрова Петрова, старши учител в Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ – гр. Габрово

Росица Ангелова Димитрова, старши учител в Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Ихтиман

Силвана Георгиева Оцетова, старши учител в Спортно училище „Никола Велчев“ – гр. Самоков

Изкуства и спорт

Стефан Георгиев Ганозов, старши учител в Основно училище „Пенчо Славейков“ – гр. Пловдив

Тодор Иванов Тинковски, старши учител в Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца

Професионално образование

Иванка Иванова Рангелова, старши учител в Основно училище „Пенчо Славейков“ – гр. Пловдив

Инж. Русалина Атанасова Стефанова, старши учител в Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“ –

гр. Велико Търново

Директори и зам.-директори

Ваня Цокова Минева, директор на 15. Средно училище „Адам Мицкевич“ – гр. София

Инж. Веска Николова Симеонова, директор на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – гр. Свищов

Виктор Петков Кръстев, директор на Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Враца

Златка Николова Тоскова, директор на Детска градина „Никола Вапцаров“ – гр. Асеновград

Илияна Стефанова Стойчева, директор на Детска градина „Здравец“ – гр. Велико Търново

Йоанна Петкова Димитрова, директор на Детска градина № 10 „Светлина“ – гр. Стара Загора

Красимир Илков Маринов, директор на Средно училище „Димитър Митев“ – гр. Ловеч

Пенка Атанасова Запрянова, директор на Средно училище „Васил Левски“ – с. Маноле, общ. Марица, обл. Пловдив

Инж. Роза Арсова Желева, директор на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – гр. Бургас

Румяна Здравкова Здравкова – Колева, директор на 102. Основно училище „Панайот Волов“ – гр. София

Таня Цанкова Станкова, директор на Детска градина „Радост“ – гр. Ихтиман

Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, психолози и педагогически съветници

Даниела Юлианова Йорданова, старши учител в Средно училище „Васил Левски“ – гр. Севлиево

Лала Алигейдаровна Банева, старши учител в Средно училище „Козма Тричков“ – гр. Враца

Лилия Боянчова Александрова – Стоянова, старши учител в Основно училище „Св. П. Хилендарски“ – гр. Кюстендил

Милена Василева Алексиева – Тодорова, старши учител в 16. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Перник

Роза Любенова Трифонова – Иванова, старши учител в Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – гр. Плевен

Татяна Агоп Нахабедян – Минчева, старши учител в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван-Лазарова“ – гр. Русе

Млади учители

Десислава Стефанова Попова, учител в Основно училище „Гео Милев“ – гр. Пловдив

Диляна Димитрова Георгиева, учител в Детска градина „Осми март“ – гр. Пловдив

Петя Красимирова Петкова, учител в Детска градина „Никола Вапцаров“ – гр. Асеновград

Росица Дианова Христова, учител в Детска градина „Първи юни“ – гр. Горна Оряховица

Силвия Генчева Тодорова, учител в Детска градина „Радост“ – гр. Севлиево

НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА НА ИМЕТО

НА ПРОФ. ДИМИТЪР ПАВЛОВ

Мартин Георгиев Иванов, ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ в 16. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Перник____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©