Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Ползотворна среща по проект „Квалификация“ на ОП „НОИР“


На 1 април 2019 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе работна среща на екипа на Министерството на образованието и науката за изпълнение и управление на Проект „Квалификация“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – НОИР с директори на детски градини от Столичната образователна система. В срещата, поставила на фокус възможностите за квалификация, които предлага проектът, и неговите специфики взеха участие Петя Кръстева, директор на Дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в МОН, Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН и ръководител на проект „Квалификация“ по ОП „НОИР“, и Радостина Новакова, директор на Дирекция „Квалификация“ в МОН.

Присъстващите директори на образователните институции бяха запознати при какви условия и в какви срокове могат да се включат в съответните етапи на Проекта, как могат да придобият съответните кредити, кои са основните теми и др.

УД

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©