Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание учредява специална годишна награда "Училището в музея, музеят в училището"


Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание с председател Милена Дамянова учреди специална годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“. Наградата е за културни институции, реализирали образователни програми съвместно с училища и детски градини. Депутатите единодушно се обединиха около решението да подпомогнат връзката между културните и образователните институции, като се насърчи пълноценното използване на фондовете за знания, а културните институции да се превърнат в живи класни стаи, изследователски лаборатории и дискусионни клубове.

Наградата ще се връчва всяка година. За нея могат да кандидатстват културни институции, които са осъществили образователни програми през съответната (предходната) календарна година. Номинации на културни институции могат да подават също и образователни институции, както и отделни учители. Приемането им ще става в срок от 1 януари до 30 април на съответната година, включително и тази, в Комисията по образованието и науката.

Експертна комисия от трима изявени специалисти в областта на музеологията, галеристиката и образованието ще избере до 3 културни институции от всички кандидати. Награждаването на лауреатите ще е през месец май на специална церемония в Народното събрание.

Кандидатите трябва да са регистрирани по реда на Закона за закрила и развитие на културата. Да не са констатирани нередности в управлението на финансите, фонда или други компоненти на дейността. Да осъществяват устойчива практика на прилагане на образователни програми най-малко през последните 2 години (прилагат образователните програми), създадени на професионален принцип. Културната институция да осъществява трайни контакти с организациите в системата на предучилищното и училищното образование (споделяне на добри практики) и да ги надгражда в полза на децата и учениците. Комисията ще отчита и обратната връзка от потребителите на образователни програми – споделени положителни резултати върху образователните постижения.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©