Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Да помним и славим делото на Апостола


Ние, учителите на 163. ОУ „Черноризец Храбър“, гр. София, сме убедени, че отбелязването на годишнини, свързани със значими дати или велики личности в историята на България, е неотменна част от патриотичното възпитание на подрастващото поколение. За да не се забравя кои сме ние и да не се омаловажава нашето славно и героично минало, за нас е традиция провеждането на кратки тържества пред учениците и техни родители. За мен беше чест и огромна отговорност да продължа традицията, с която се отбелязва една трагична дата в историята на отечеството – 146 години от обесването на Дякона. За всеки педагог това е огромно предизвикателство, защото освен информиране с всеизвестни факти, е необходимо учителят да грабне вниманието на децата, като събуди у тях чувство на гордост от принадлежността към българската нация. Това се постига само тогава, когато учителят не е само популяризатор на знания, а носи в себе си силна връзка с родното и умее да я предаде на възпитаниците си. Надявам се, че именно това са усетили не само децата, а и родителите. Радващ е фактът, че след приключване на мероприятието учителите инициираха беседи с учениците за живота, делото и заветите на Апостола. Убеден съм, че подобни беседи доближават до душевността и идеалите на най-святата личност в българската история. В този ред на мисли мога да твърдя, че България и българска история ще има дотогава, докато има деца като Цветомила Георгиева, ученичка от 3а клас с класен ръководител Маргарита Гайдарова, която рецитира стихотворението „Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев с патос, който накара публиката да онемее. В динамиката на нашия век рядко има теми, които да ангажират вниманието – още повече когато говорим за утвърдени и повтарящи се теми. Ние, колективът на 163. ОУ, постигнахме такъв резултат. И за финал на нашата патриотична среща прозвуча песента „Хубава си, моя горо“, изпълнена от вокалната група с ръководител Светлин Спасов.

История и песен – неслучайно българската история се е утвърждавала в песните, в легендите – във фолклора. Затова нашите ученици успяха да отнесат със себе си частица от българското, а ние като преподаватели успяхме да пробудим интереса им към делото на Левски. И ако пред нас още стои въпросът „Народе !!!!“, то пред нашите ученици вече стои отговорът „За България“.

Всеки си тръгна с белег в душата си, белег от най-българското – какво по-голямо удовлетворение от това за един педагог!

Марио ВЪЛЧЕВ, педагогически съветник в 163. ОУ „Черноризец Храбър“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©