Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

81% от училищата са с новите заплати
Над 2 млрд. лв. е вложила държавата в образованието и възпитанието през 2018 г.


81% от училищата в България още с януарските заплати са изплатили с 20 на сто по-високите възнаграждения. 2% от училищата са вдигнали заплатите, но все още има да догонват договореното 20-процентно увеличение. Засега в 17% от училищата преподавателите все още го очакват. Това стана ясно на първия за годината национален обучителен семинар – 18-и поред, провеждан от Синдиката на българските учители. В него взеха участие експерти от Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Националното сдружение на общините, регионалните управления на образованието, ресорни заместник-кметове от областните градове, представители на Съюза на работодателите и на Сдружението на директорите, синдикални лидери от цялата страна.

В някои области на 100% училищата са получили 20-процентното увеличение на заплатите. Сред тях са Перник и Търговище. Следват ги областите Видин, Враца, София-област, Хасково, където 98% от училищата са с новите заплати, и Пловдив – 93%.

„Причините нерядко са у самите директори. Те се презастраховат“, коментира синдикалният лидер д.ик.н. Янка Такева. Тя даде за пример училище, което не изпълнява колективния трудов договор и анекса към него, но заделя 60 000 лв. за нов компютърен кабинет. Има и училища с 868 000 преходен остатък, но без увеличени заплати.

В малък граничен град в защитената детска градина заплатите са увеличени с 10%, колкото и на общинарите, нищо че държавата е осигурила необходимите средства за педагозите.

На срещата стана ясно, че трябва да се отстояват и интересите на непедагогическия персонал в училищата и детските градини. Например помощник-възпитателите трябва да получат 110% от минималната работна заплата за страната. „Успяхме да променим нагласи в обществото. И сега всеки е убеден, че не може да бъде полезен нито на себе си, нито на обществото без образование – категорична е синдикалната лидерка. – Нашата образователна система е доказала, че може и се справя с всички предизвикателства, а най-голямото е обхващането и задържането на децата в системата на образованието.“ Затова Такева за сетен път настоя всички „пътища“, чрез които семейства се издържат, без да работят, да бъдат затворени, ако децата не ходят на детска градина и училище.

От МФ уточниха, че приоритетите за бюджет 2019 и бюджет 2020 са увеличаване на заплатите на учителите, дигитализацията на образованието, финансирането на Механизма за обхват и задържане на децата в образователната система. 3% от делегирания бюджет е разписан за развитие на образователната институция. С 485 млн. лв. повече пари за образование са предвидени в бюджет 2020.

Малко над 2 млрд. лв. е вложила държавата в образованието и възпитанието на българските деца през изтеклата година, припомни директорът на дирекция в МОН Соня Кръстанова. Близо 26 млн. са средствата за стипендии и още 2 млн. за образователни резултати. През тази година средствата за транспорт на учениците ще надхвърлят 40-те млн. лв.,

отпуснати през 2018 г. Увеличават се и парите за т.нар. ученически закуски. Особено чувствително е увеличението за извънкласните и извънучилищните дейности, като от 13,5 млн. лв. те нарастват на 25 млн. лв. тази година. Други 21,4 млн. лв. държавата е осигурила за социално-битово и културно обслужване на трудещите се в системата на образованието. Пари по това перо са получили работещите в 94,9% от училищата. 2053 училища са изплатили и допълнителни възнаграждения на своите екипи.

„Доказахме, че умеем да правим политики. А главните инструменти на политиките в образованието са нормативните документи и финансирането. Те са работещи и са на разположение на системата на образованието“, категорична е Албена Михайлова – главен секретар на МОН.

Татяна ДИКОВА

Вестник " АЗ - БУКИ"

брой 5, 31 януари - 6 февруари 2019 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©