Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Правителството актуализира списъците на защитените и средищните училища


Защитените училища в България вече са 136, средищните – 796. Към досегашните 127 защитени училища са добавени нови девет. Те са в селата Добромирка, Коритен, Габрово, Пасови, Калище, Дрен, Върбина, Габра и Бояново. Защитените училища получават ежегодно допълнително финансиране. В законопроекта за държавния бюджет за 2014 г. за тази цел са предвидени 5,530 млн. лв.

Правителството одобри и актуализация на списъка на средищните училища за 2013/2014 г., с която от него отпадат осем от вписаните и се включват нови 11 средищни училища от 10 населени места в 10 общини. Общият брой на учениците в новите средищни училища е 2039, като 394 от тях са пътуващи. Средищните училища се намират в 646 населени места на 238 общини. Те са посещавани от общо 199 747 ученици, като пътуващите до 16-годишна възраст са 45 181 деца.

Необходимите средства за целодневна организация на учебния ден и за хранене в столовете в средищните училища от началото на 2012 г. до месец ноември 2014 г. се осигуряват по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация в учебния процес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансиран от Европейския социален фонд.

Списъците на защитените и на средищните училища са съставени от междуведомствени работни групи.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©