Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ
Благодатта и мирът да бъдат с всички нас!


Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

Изминаха повече от две хилядолетия от Рождество Христово и Църквата ни напомня, че ние като вярващи православни християни трябва да бъдем „синове на светлината и синове на деня: ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината“ (1Сол. 5:5). Знаем, че е прехо¬ден образът на този свят (1Кор. 7:31), но ни очаква Вечното Божие Царство при нашия любящ Небесен Отец.

Господ Иисус Христос живя сред човеците и ни остави Своето спасително учение, и ни даде достоен пример за жертвена любов, затова в деня на Неговото Рождество, заедно с ангелското войнство, отново и отново пеем и прославяме Всемилостивия Бог и от дълби¬ните на сърцата си възкликваме: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!“ (Лука. 2:14).

Възлюбени в Господа,

Рождество Христово поражда в нашите души неизказана духовна радост, която ни дава сили и надежда да преодоляваме предизвикателствата на нашето време. Господ Иисус Христос ни посочва единствения път на спасението, от който да не се отклоняваме „ни надяс¬но, ни наляво, а да постъпваме благоразумно във всичките си пред¬приятия“ (Иисус Навин 1:7).

Затова в този свят и пресветъл ден светата Православна църква ни призовава, като подражаваме на Всещедрия и Всемилостив Бог, и ние щедро да отворим нашите сърца и да сторим всичко, което е по силите и възможностите ни, та между нас да няма никой самотен и без надежда. За всички нас се ражда Спасителят Христос Гос¬под, Който като ни призовава да стоим непоклатно във вярата, ни учи: „Вие сте светлината на света“ (Мат. 5:14).

Поздравяваме всички наши духовни чеда в пределите на Роди¬ната и извън нея със светлия празник на Христовото Рождество и отечески им благопожелаваме здраве, духовни успехи, мир в семейс¬твата, училищата, държавните институции, та да има повече благост, търпение, добра воля и любов.

Благодатта и мирът да бъдат с всички нас!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

Посланието се публикува със съкращение.

Текст под снимката:

† НЕОФИТ Патриарх Български и Митрополит Софийски

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©