Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

СЪСТОЯ СЕ XXXVIII СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
Хуманизмът – решаващ фактор за облика и ефективността на образователната система
„Хуманизмът в образованието“ бе темата на XXXVIII Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, който се състоя на 14 декември 2018 г. в София. Поздравителни адреси до участниците във форума изпратиха Бойко Борисов, министър-председател на Република България и Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева откри най-значимия годишен форум на СБУ. В интригуващото си въведение по темата на Синдикалния съвет, тя коментира изключително актуалния проблем за хуманизма в образованието в многообразието от различните му аспекти – от необходимостта от приемане на Националната стратегия за възпитателната работа в образователните институции до отношенията между обектите и субектите в образователната система, важността на хуманизираната образователната среда за качеството на образованието, хуманизмът като решаващ фактор за облика и ефективността на системата на предучилищното и училищното образование, за изграждането на успешни учители и привличане на млади хора в учителската професия, и др.

Сред официалните гости на XXXVIII Синдикален съвет бяха: инж. Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община в направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“, Сюзан Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), Генади Донос – председател на Профсъюза на учителите в Молдова (ESTUFM), Хешам Радван – председател на Синдиката на учителите в Египет (GTUESR), , Хасан Ялчин Яла – вицепрезидент на Съюза на учителите в Турция EGITIM-BIR-SEN, Александра Корнеа – международен секретар на Синдиката на учителите в Румъния (FSLI), Рамадан Мозили – финансист и Ахмед Абделгафар – международен секретар на GTUESR, Гази Доган – координатор международни отношения на EGITIM-BIR-SEN, Пламен Нанков – вицепрезидент и Даниела Алексиева – изпълнителен секретар на КНСБ, Бойка Харалампиева – председател на Сдружението за учителска взаимопомощ (СУВ) – град София, Асен Александров – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България, Бойко Свиленов – областен координатор за Перник на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, и др. Основен докладчик на форума бе известният психолог Младен Владимиров.В Синдикалния съвет се включиха 386 участници от цялата страна. Сред тях бяха членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, на Националния стачен комитет и на Централната контролно-ревизионна комисия на Синдиката, председатели на националните секции на СБУ, председатели на Общински координационни съвети на СБУ, изявени синдикалисти, присъстваха и директори на образователни институции, кметове и зам.-кметове, научни работници, представители на социалните партньори и др.

Форумът, модериран в два панела от Красимир Попов - заместник-председател на СБУ и Нела Арнаудова – член на Изпълнителния комитет на СБУ и областен координатор на СБУ за област Кърджали, утвърди един от дългосрочните и ключови акценти в дейността на Синдиката, който ще надгражда политиките на СБУ през 2019 г. и през следващите години.

Поздравления и акценти по темата представиха и официалните гости на събитието: инж. Пламен Димитров, Красимир Вълчев, доц. д-р Тодор Чобанов, Сюзан Флокен, Генади Донос, Хешам Радван, Хасан Ялчин Яла, Александра Корнеа, Бойка Харалампиева, Асен Александров, Бойко Свиленов. Изключителен интерес предизвика интригуващата презентация на Младен Владимиров „Новото поколение деца – ценности и поколенчески характеристики“. Темата на Синдикалния съвет зае ключово място по време на последвалите дискусии, в които бяха обсъдени актуални проблеми на образованието и разисквани въпроси, свързани с работата на членовете на СБУ в страната.

За хода и основните акценти на XXXVIII Синдикален съвет – четете в бр. 1/2019 г. на вестник „Учителско дело“.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©