Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Нов Колективен трудов договор за сферата на образованието в община Димитровград


На 10 декември т.г. в Димитровград бе подписан нов Колективен трудов договор за сферата на образованието в общината. Това стана факт благодарение на доброто социално партньорство между ОбКС на СБУ – Димитровград, с председател Донка Вълева и кмета на Димитровград Иво Димов. Новият КТД надгражда постигнатото в предишни години.

На ниво община бе договорен ръст на някои допълнителни плащания. Нарастват парите за лекторски часове. Съгласно националния отраслов КТД, за учител с висше образование и придобита магистърска или бакалавърска образователна степени е предвидено всеки лекторски час да се заплаща по 7,20 лева. В Община Димитровград обаче сумата ще е с 0,30 лв. повече от договорената за страната, или 7,50 лв. Повече ще вземат и учителите, които повишават своята квалификация. В това отношение с 5 лева отгоре спрямо общо предвиденото за страната. Така за четвърта професионално-квалификационна степен вземаната тук сума ще е 40 лева, за трета – 55 лева, а за втора – 75 лева.

Запазва се добрата практика в Община Димитровград по предоставянето на 2 лева допълнителни за всеки отработен ден на педагогическия персонал в детските градини под формата на ваучери за храна. Гарантират се и транспортни разходи от местоработата до адреса по местоживеене. Това е валидно както за педагогически, така и за непедагогически специалисти, работещи в отделните квартали, както и за междуселищни пътувания в рамките на общината.

Не случайно кметът на община Димитровград Иво Димов, който освен умел управленец е сърцат и диалогичен човек, беше отличен като „Кмет на годината – 2017 г.“ в едноименния конкурс на Синдиката на българските учители.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©