Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

СБУ със значим форум – преподаването на историята в училище за изграждане на бъдеще
Днес, на 30 ноември 2018 г. в столицата, Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Конрад Аденауер“ проведе поредната си значима национална конференция. Форумът беше посветен на един от актуалните проблеми за българското образование - „Историята в училище – осъзнаване на процесите в миналото за изграждане на бъдещето“.

Националната конференция откри д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Във форума взеха участие: Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, Торстен Гайслер – ръководител на Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ – България, Красимир Попов – заместник-председател на СБУ, Наталия Михалевска – директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката, Радостина Новакова - директор на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН, Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието – София-град, Росица Иванова - началник на Регионално управление на образованието – София-регион, експерти от МОН, представители на държавни институции, регионални управления на образованието в страната, от научните среди, директори на образователни институции и учители по исктория и цивилизация – членове на СБУ, от София, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил, Благоевград, Перник, София-област, и други региони на страната.

Доклади по темата изнесоха проф. д.и.н. Евелина Келбечева, преподавател в Американския университет – Благоевград, която запозна аудиторията с „Поуките на най-новата история“ и как младите хора да изградят личностно отношение към демократичните процеси на гражданското общество. Проф. д-р Красимира Табакова, преподавател по методика на обучението по история в СУ „Св. Климент Охридски“, презентира „Ролята на обучението по история и цивилизация за изграждане на ценностната система на младото поколение“, а Коста Костов, главен експерт от МОН коментира „Учебните програми по история в гимназиалните етапи на образователната система“, акцентирайки върху интердисциплинарния и интегрален характер на историческата наука за формиране на критично мислене, хронологични и пространствени компетентности, знание за ценностите и принципите на демокрацията, гражданска позиция и разбиране от страна на учениците за политическите модели на управление и обществените процеси у нас.

Участниците в конференцията приеха Заключителен документ, който ще бъде предоставен на вниманието на МОН, висшите училища, обучаващи по специалност „история“ и на всички заинтересовани страни.

Подробности за изнесените доклади и последвалите дискусии – четете в брой 39 на в. „Учителско дело“.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©