Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Чрез образование за толерантно и безопасно поведение на пътя
На 21 и 22 ноември 2018 г. в Старозагорските минерални бани се състоя второто от поредицата обучения на педагогически специалисти по проект „Дай път на живота“. Създаден по инициатива на Ротари клубовете в страната, съвместно със Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката в партньорство с Института по психология на МВР, проектът има за цел чрез развиване на ключови социални компетенции и усвояване на ефективни поведенчески модели у учениците от начален и гимназиален етап на обучение да се намали броят на жертвите от катастрофи по пътищата у нас.

Двудневния семинар откри д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Приветствие към участниците в обучението поднесе и инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката. Христо Михайловски от Ротари клуб-София, който е инициатор и ръководител на кампанията „Дай път на живота!“, подчерта, че тя има дългосрочен, петгодишен хоризонт на изпълнение, в края, на който трябва да има видима промяна в черната статистика за пътно-транспортните произшествия у нас. Той специално благодари на г-жа Такева за подкрепата, която Синдиката на българските учители оказва на кампанията.

Сред официалните гости бяха Зинаида Ганчева, президент на Ротари клуб София – Възраждане и Татяна Димитрова, началник на РУО – Стара Загора.

В обучението, състояло се в Старозагорските минерални бани взеха участие училищни педагози и педагогически съветници от областите Стара Загора, Пловдив, Бургас и Ямбол, така също и доброволци от Ротари клубове. Главните експерти д-р Ирина Янева и Даниела Кузманова и Института по психология на МВР представиха интересни похвати с практическа приложимост, които да направят учениците ангажирани спътници в автомобила и коректив в поведението на водача зад волана, утрешни внимателни и толерантни шофьори по пътищата. Участниците в семинара получиха и помагала, които могат да се използват в образователните часове по пътна безопасност за ученици на възраст от 9 до 12 и от 16 до 18 години в средните училища, профилираните и професионалните гимназии.

Очакванията са усвоените по време на семинара умения и нов опит при реализирането на разработените програми, да допринесат за повишаване на социалната и емоционална компетентност на учениците, за тяхното изразяване и утвърждаване като пълноценни личности и за справяне с предизвикателствата в техния живот.

По проект „Дай път на живота“ ще се организират обучения и през 2019 г., за да обхванат и други области в страната.

Иван ПОРОВ, председател на ОбКС на СБУ – Стара Загора____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©