Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Национален семинар за учители по химия
„От поредния номер до наименованието на химичния елемент – начало на пътуването в химията“ бе наименованието на Десетия юбилеен национален семинар за преподаватели по природни науки, проведен от Химикотехнологичния и металургичен университет в София.

В семинара, който се състоя през ноември т.г. и по традиция се превърна в ключово събитие за преподавателите от системата на училищното и на висшето образование, се включиха около 55 учители по учебната дисциплина химия и опазване на околната среда от градовете София, Пазарджик, Козлодуй, Сливен, Троян, с. Зверино и от други селища на страната. Голяма част от тях, а някои съвместно с учениците си, представиха свои доклади и се включиха в дискусията, която бе оживена и полезна. Повече от 75 ученици се докоснаха до завладяващия свят на науката в изключително интересните научни лаборатории за демонстративни посещения и катедрите на факултетите по химични технологии, по металургия и материалознание, по химично и системно инженерство и с Центъра по водородни технологии.

Юбилейният национален семинар се проведе под патронажа на ректора проф. д-р инж. Митко Георгиев в годината, в която ХТМУ чества своите „65 години академизъм, традиции, професионална реализация!“. Той бе посветен на годишнината на Университета, на 100 години от създаването на IUPAC (Международен съюз за чиста и приложна химия) и на 150 години от създаването на периодичната таблица.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©