Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Учениците от НФСГ: Вие ни дадохте началото, ние ще допишем бъдещето
За поредна година ИСС се срещна с ученици от 9-тите и 11 класове от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ), които се обучават чрез дуалната система по професия „Икономист“ и специалност „Търговия“. Повече от 50 ученици коментираха с председателя на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски, с д.ик.н. Янка Такева, член на ИСС и председател на СБУ, и с директора на гимназията Мая Гешева перспективите за професионална реализация при обучение чрез работа.

В свои експозета д.ик.н. Янка Такева и проф. Дулевски насочиха вниманието на младите хора към значението на дуалната система на образование, която стартира преди три години в България и пилотно бе въведена в НФСГ за 26 ученици, които сега като единадесетокласници започнаха да трупат практически опит два дни в седмицата и получават възнаграждение.

Младежите работиха в три групи и формулираха предложения и позиции относно мотивите им за избор на професионалното училище, вижданията им за подобрения на обучението чрез работа, както и за бъдещата си професионална реализация.

Според учениците от НФСГ положителните страни на новото дуално обучение са, че излизат с професия, съчетават теорията и практиката, научават се да работят в реална работна среда с трудов договор и признат трудов стаж. Те предложиха да се оптимизират учебните планове по основните предмети по специалността им, а в отделен учебник да се обединят различни хуманитарни и природни науки. Единайсетокласницете предложиха да се започне с практическото обучение още от 9-ти клас, като част от специализираните дисциплини да се преподават на терен.

Учениците бяха единодушни, че ще продължат след завършване на средното образование да учат във висши учебни заведения, като повечето от тях имат намерения да следват в България. Част от онези, които имат намерения да продължат обучението си в чужбина, заявиха, че биха се върнали да работят и живеят в родината си.

Участниците в срещата оцениха средното образование в НФСГ като добър старт на знания и професионално развитие. Те се обърнаха към своята директорка с думите: „Вие ни дадохте началото, ние ще допишем бъдещето.“

Директорът на НФСГ Мая Гешева благодари на ИСС за откритите разговори за поредна година с учениците от гимназията по важните аспекти на професионалната реализация и кариерното ориентиране.

В края на срещата проф. Дулевски връчи отличия на екипите, участвали в срещата-дискусия.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©