Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Дискусия за професионалната реализация на младите хора у нас
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и член на Икономическия и социален съвет - ИСС, участва в дискусионна среща на тема: „Перспективи на професионалната реализация на младите хора у нас“. Тя се проведе с участието на председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски и учениците от две софийски гимназии - Софийската професионална гимназия по туризъм с директор инж. Антоанета Джонева и Националната търговско - банкова гимназия в София с директор Емилия Иванова. Повече за споделените идеи и направените предложения от страна на учениците от столичните професионални училища относно мотивите им за избор на професия, вижданията им за подобрения на обучението чрез работа, както и за бъдещата им професионална реализация, четете в брой № 37 на в. „Учителско дело“.

УД

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©