Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Обществения консултативен съвет към министъра на образованието и науката


Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в провелото се на 19 ноември 2013г. заседание на Обществения консултативен съвет към министъра на образованието и науката, на което бе дискутиран проектът за Стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020).

В изказването си по време на дискусията, г-жа Такева подчерта, че СБУ подкрепя Стратегията на МОН за развитие на педагогическите кадри и идеята учителската професия да бъде регулирана професия, но има още няколко важни предложения, които следва да бъдат взети под внимание:

- в Стратегията да има по-ясни и конкретни ангажименти относно подготовката на учителите във висшите училища, както и да се проведе среща между Консултативния съвет към министъра на образованието и науката и деканите на педагогическите факултети от страната, за да бъдат те уведомени в какви нови компетенции трябва да обучават бъдещите учители.

- да се лицензират фирмите, които ще осигуряват услуги за квалификацията на педагогическите кадри.

Лидерът на СБУ предложи още:

- най-късно през месец април 2014 г. да се проведе национална конференция, организирана от Консултативния съвет към министъра на образованието на тема: “Фактори за повишаване социалния статус на българския учител”;

- Консултативният съвет да разработи политика за съответните нормативни промени, според които всички социални плащания на семействата, получаващи социални помощи, да бъдат обвързани с посещението на децата им в училище;

- още на следващото заседание на Съвета да се разгледат мерките и планът за изпълнението на Национална стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/ и за увеличаване обхвата на учениците.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©