Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Създава се Център за развитие на човешките ресурси, който ще ръководи програмата „Еразъм+”


Правителството създаде Център за развитие на човешките ресурси като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието и науката и прие Правилник за устройството и дейността му.

Създаването на Центъра се налага с оглед стартирането на „Еразъм+” (2014-2020 г.) – Програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще обедини сега действащите Програми „Учене през целия живот”, „Младежта в действие”, „Еразмус Мундус”, „ALFA III”, „Темпус” и „Edulink”. Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще бъде Национална агенция по програма „Учене през целия живот”, а МОН – национален орган.

Новата агенция ще бъде пълен правоприемник на правата и задълженията на сегашната агенция, произтичащи от договорите по програма „Учене през целия живот” за дейности и проекти, чийто краен срок е след 1 януари 2014 г.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©