Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

"Нека да е съзидателна и мъдра новата учебна година"

- приветствие за началото на учебната година на д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Синдиката на българските учители


Уважаеми колеги,

Поздравявам Ви най-сърдечно по случай началото на новата учебна година. Първият учебен ден отново е пред нас, събрал трепетно вълнението и очакванията на цяла година пред себе си. Този ден е различен от всички други празници, защото смисълът и важността на 15 септември винаги остават в сърцето. Всеки български дом изпраща на училище най-свидното – децата си, с вяра, надежда и любов, за да можем да ги видим след години израснали, вдъхновени творци, личности и достойни граждани на света.

На този ден, повече от всякога, училището съпреживява заедността на всички ни – учители, ученици, родители, общество. Усеща се празничност, съпреживяване и единство за ролята и значението на образованието. Важно е да сме заедно, да ги запазим, да успяваме да ги изразяваме и споделяме и през цялата учебна година, за да бъде пътят на всички ни единен и смислен.

Уважаеми колеги, Вашият професионализъм, благородство и всеотдайност дават на бъдещото поколение увереност и сила, с които да върви напред. Бъдете горди с професията си, защото тя, като словото, е в началото. Без нея не би могъл да съществува нито един достоен човек. Не могат да я заместят нито изкуственият интелект, нито високите технологии. Защото без любов и сърце, без отношение и търпение всичко губи смисъл. Продължавайте да бъдете все така всеотдайни будители, вдъхновители и мечтатели. Не спирайте да се раздавате и нека в отплата винаги се радвате на обичта, доверието и уважението на своите възпитаници, които изграждате като знаещи и можещи хора!

Сред приоритетните политики на Синдиката на българските учители през учебната 2018–2019 г. ще продължат да бъдат: увеличаването на работните заплати и средствата по Единните разходни стандарти: кадровото обезпечаване на системата и устойчивост на работните места, преодоляването на феминизацията в професията, квалификацията на педагогическите кадри и професионалното израстване; намаляването на административната тежест чрез усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба; подобряването на организационно-педагогическата дейност в образователните институции; преодоляването на насилието и агресията; работата с родителите и обществеността за повече доверие и подкрепа за учителите; реализирането на Стратегия за възпитанието в образователните институции, пряко свързана с изграждането на добродетели, общочовешки ценности и гражданското възпитание на децата и учениците.

Вярвам, че заедно ще успеем! Желая Ви здраве, духовни и творчески сили и упоритост, за да преминем единни през предизвикателствата и да получим заслуженото удовлетворение от добре свършената работа. Нека с вяра, надежда и любов силата на знанието и добротата ни водят напред и нагоре. Нека светлина да озарява пътя, по който вървим и водим бъдещето на страната ни! Да е съзидателна и мъдра новата учебна година за всички нас! На добър час!

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА,

председател на Синдиката на българските учители____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©