Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

СБУ В ДЕЙСТВИЕ
Пети национален форум за учители, посветен на дейностите по интереси в системата на средното образование


От 26 до 31 август 2018 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ при изключителен интерес се провежда за пета поредна година семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, организиран от синдиката Синдикатът на българските учители съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс /СОК/ „Камчия“, под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Форумът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение“. При тържественото откриване на събитието поздравление и въведение към темата на форума направи председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Участниците бяха приветствани от Лъчезар Стоянов, зам.-изпълнителен директор на СОК „Камчия”. Доклад по темата на семинара изнесе проф. дн Венка Кутева-Цветкова, декан на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

В петдневния форум се включиха над 250 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от центровете за подкрепа на личностното развитие, както и директори, експерти по образование, научни работници, преподаватели от педагогически факултети на висши училища, които се възползваха от възможността да обобщят и мултиплицират добрия педагогически опит, да изразят лична позиция и да предложат авторски решения на поставените проблеми по отношение на дейностите по интереси за формиране на ценностни нагласи у младото поколение чрез гражданското образование в системата на предучилищното и училищното образование. Впечатляваща активност проявиха доста екипи от млади учители и техните наставници. Участниците се включиха и в дискусия „Гражданското образование в политиките на СБУ“, кръгла маса: „Възпитание, превенция и анимация чрез изкуство“, творческите работилници „Да играем „Боче“ и „Хайде на хорото“ и др. Домакините бяха подготвили и богата културна програма.

Кулминация на събитието е тържествената церемония по награждаването на отличените в Конкурса, в която участва лично Красимир Вълчев, министър на образованието и науката и патрон на Конкурса.

Подробности за този единствен по рода си национален форум на учители, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование, очаквайте в 26 брой на в. „Учителско дело“.

УД

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©