Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ТОЙ ВОДИ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА
Великата професия учител!


Велика професия е учителството!

И още: Прекрасно е да си учител! /Ако обичаш децата и професията си!/

Всяка сутрин поне 30 чифта жадни, любопитни, питащи очи с очакване се впиват в тебе. Оглеждат как си облечен, ризата - изгладена ли е, косата - сресана ли е, обувките – лъснати ли са…

И ти сам потъваш в тия очи – будни, търсещи, вярващи. Колко много очакват от тебе!

И тръгвате заедно в един дълъг път. пътя на познанието и знанието: от чертичките и луличките, от А, Б-то към близкия и далечния свят, към морските глъбини и космическите висини, към тайните на природата / и на душата!/, към днешния / и утрешния / ден на човечеството.

А колко много ти вярват тия очи - на всяка дума, на всяка сричка, на всеки жест, на всяка усмивка, полуусмивка, шега или укор...

Ти за тях си духовният водач и всезнаещият човек, „мъдрецът“, към когото могат да се отнесат за всичко и да попитат за всичко. Твоят отговор, твоята дума /ласкава или не, разбираща и опрощаваща/ тежи, много тежи: „Тъй рече учителят, така ни казаха в училището!“

Ти си и възпитател /нещо, което, за съжаление се забравя, или - най-малко - се подценява, особено днес/!

Освен знания по специалността, учителят всекидневно дава уроци за живота - не толкова с думи, колкото с поведение, с пример! / А не може да си идеален - и ти си човек с недостатъци и слабости, но очите, очите: те виждат всичко и преценяват всичко!/

Няма друга професия толкова отговорна и задължаваща! Сбъркаш ли машинния детайл, ще го хвърлиш за брак и ще направиш друг, но непремерения жест, изпуснатата дума как ще върнеш?!

В един и същи час учителят трябва да бъде учен /при представянето на материята/, артист /в изказа и интерпретацията/, философ /в коментара и разсъжденията/, художник /в полета на мисълта и въображението/. И във всичко - и над всичко - гражданин! /със съвест, с морал, с убеждение и с поведение/.

Учителската професия е трудна! Само влизалият в час с дневник знае как се устоява, как се издържа на кипящата кръв в младите същества, как се спечелва вниманието им, как се отстоява на изискванията - граждански, етични, морални. И на очите, детски и юношески, чисти или хитруващи, виждащи и преценяващи всичко. Как и къде да избягаш от тях?

Трудно, много трудно всекидневие е тя през всичките часове на денонощието.

Но затуй пък /каква радост е!/, ако след години - 10, 20 или 30, срещнеш „непознат“ мъж /или жена/ и той /тя/ те здрависа, стисне ти ръката и рече: „Вие бяхте мой учител !“ /еди кога си и еди къде си/.

Сърцата се разтварят, избухват мили случки и забавни истории, времето се връща назад, душите се подмладяват и преобразяват.

И благодарност, благодарност, която грее в очите и разтапя сърцата.

Затуй поетът казва: „И всеки помни по един учител!...“

Велика професия е учителската! Тя гради човеци, създава личности, граждани и творци.

Утрешният ден е в ръцете на учителя! Той води бъдещето за ръка.

Затова и днес трябва да е на почит, да е тачен и уважаван, да е обграден с грижи, любов и внимание, във всичко да е на горната скала на обществените професии,да е осенен от нимбата на Възраждането.

Да, тъй трябва да е, ако искаме младите, способните, кадърните да влязат в училището, да се влеят в тази професия; ако искаме утре да имаме просветена, духовно и материално богата, процъфтяваща държава.

И такава да я оставим на наследниците си!

Пенчо ЧЕРНАЕВ, бивш главен редактор на в. „Учителско дело“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©