Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Успех за първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз - 2018


Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в дискусия на тема „Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 – резултатите", която се проведе на 27 юни 2018 г. в Националния дворец на културата. Представяне на постиженията на първото Българско председателство на Съвета на ЕС и отзвука им върху политическия, икономическия и социален имидж на България на национално, регионално и европейско ниво бе целта на организираната дискусия. Пред широка аудитория, с участието на социолози, политолози, икономисти, представители на академичните среди, синдикални и работодателски организации и др. бе представен успеха на Българското европредседателство през погледа на заместник-министър председателя Томислав Дончев, заместник-министър председателя на правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева, и Румяна Бъчварова, началник на кабинета на министър-председателя на Република България.

Задълбочената презентация по темата за напредъка и постигнатите резултати на Българското председателство през изминалите шест месеца (1.01.2018-30.06.2018) на Лиляна Павлова, министър за българското председателство на Съвета на ЕС, очерта основните ключови постижения по приоритетни теми, сред които: бъдещето на Европа и младите хора, Европейската перспектива за развитие на Западните Балкани, постигане на стабилност и сигурност чрез управление на границите и миграцията, развитие на дигитална Европа и умения за бъдещето, и др. По време на форума най-новите данни на социологическо проучване за нагласите и оценките на българите преди, по време и след Българското председателство презентира Боряна Димитрова, „Алфа Рисърч“. Своите становища и оценки по темата през призмата на социологията и политологията представиха още доц. Татяна Буруджиева, доц. Даниел Смилов, гл. ас. Първан Симеонов, Димитър Ганев, доц. Антоний Гълъбов и др. Модератор на събитието бе Гергана Паси, президент на ПанЕвропа -България.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©